Please select your page

Jednaka prava i jednake mogućnosti za sve

Novi Becej KonferencijaPovodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović učestvovao je danas na konferenciji u Novom Bečeju koja je organizovana sa ciljem ukazivanja na važnost poštovanja ljudskih prava i skretanja pažnje javnosti na probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju marginalizovane grupe stanovništva.

Budući da se Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, kao institucija zadužena za zaštitu i unapređenje ljudskih prava, svakodnevno susreće sa problemima u ostvarivanju prava građana/ki, prof. dr Pavlović je, između ostalog, na današnjoj konferenciji govorio o iskustvima u vezi sa prijavama građana/ki na rad institucija.

Pokrajinski ombudsman se osvrnuo i na rezultate prošlogodišnjeg istraživanja o maloletničkim trudnoćama i porođajima, koji ukazuju da je potrebno razviti programe i usluge prevencije i zaštite namenjene rizičnim grupama dece i mladih, posebno devojčicama romske nacionalnosti. U svom izlaganju, pokrajinski ombudsman ukazao je na potrebu da se prevaziđu diskriminatorski stavovi da su maloletnički brakovi deo tradicije i kulturoloških običaja Roma, a to je moguće samo zajedničkim, koordiniranim planiranjem i delovanjem svih aktera, edukacijom roditelja i članova zajednice i osnaživanjem devojčica informacijama, znanjem i veštinama.

Konferenciju je organizovalo Udruženje Roma Novi Bečej, uz podršku OAK i Trag fondacije kroz projekat „Jedan poziv čini promenu“.