Please select your page

Једнака права и једнаке могућности за све

Нови Бецеј КонференцијаПоводом 10. децембра, Међународног дана људских права, Покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић учествовао је данас на конференцији у Новом Бечеју која је организована са циљем указивања на важност поштовања људских права и скретања пажње јавности на проблеме са којима се свакодневно суочавају маргинализоване групе становништва.

Будући да се Покрајински заштитник грађана – омбудсман, као институција задужена за заштиту и унапређење људских права, свакодневно сусреће са проблемима у остваривању права грађана/ки, проф. др Павловић је, између осталог, на данашњој конференцији говорио о искуствима у вези са пријавама грађана/ки на рад институција.

Покрајински омбудсман се осврнуо и на резултате прошлогодишњег истраживања о малолетничким трудноћама и порођајима, који указују да је потребно развити програме и услуге превенције и заштите намењене ризичним групама деце и младих, посебно девојчицама ромске националности. У свом излагању, покрајински омбудсман указао је на потребу да се превазиђу дискриминаторски ставови да су малолетнички бракови део традиције и културолошких обичаја Рома, а то је могуће само заједничким, координираним планирањем и деловањем свих актера, едукацијом родитеља и чланова заједнице и оснаживањем девојчица информацијама, знањем и вештинама.

Конференцију је организовало Удружење Рома Нови Бечеј, уз подршку ОАК и Траг фондације кроз пројекат „Један позив чини промену“.