Please select your page

O čemu govorimo, kada govorimo o pravu na život?

Pravo na zivotPravo na život je osnovno ljudsko pravo. To pravo nam niko ne daje, ono se ne poklanja i ono se ne zaslužuje. To je pravo sa kojim se rađamo i zadatak je države da to pravo štiti i unapređuje - istaknuto je na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji koja je, u četvrtak i petak, pod nazivom „Pravo na život“ održana u Novom Sadu, u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda.

U radu konferencije učestvovao je veliki broj učesnika, pripadnika različitih disciplinarnih usmerenja i različitog profesionalnog iskustva, što je doprinelo da se centralna tema konferencije elaborira iz različitih perspektiva i da se u izlaganjima čuju i akademski tonovi, ali i konkretni, praktični primeri, iskustva i dileme koje nameće životna svakodnevica.

Pozdravnim rečima učesnicima konferencije obratili su se ambasador Jan Bratu, sef OEBS-ove Misije u Srbiji, prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman, Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije. 

U izlaganjima učesnika konferencije snažno je naglašeno da se u raspravi o pravu na život ne mogu izbeći i pitanja o tome šta je život, pravnoj zaštiti nerođenog deteta i da li, ako već postoji pravo na život, postoji i pravo na smrt? Takođe je jasno dato do znanja da se pravo na život ne može odvojiti od vladavine prava, etike, socijalne sigurnosti, eutanazije, kaznenog populizma, predrasuda koje prate stare i ejdžizma u medicini. Ukazano je na prisustvo ejdžizma, i da  javnost to prisustvo nije registrovala još uvek na potpuni način. Na konferenciji  je bilo reči i o nestalim licima, pravima osoba sa invaliditetom (naročito dece), zaštiti života učesnika u saobraćaju, obaveznoj imunizaciji dece,  jednakoj zaštiti prava svih učesnika u postupcima, sa naročitim osvrtom na prava žrtava, iskustvima centara za socijalni rad, ulozi lokalnih ombudsmana i za život građana izuzetno važnoj ulozi pravovremenih, istinitih, tačnih i proverljivih informacija. Naglašena je potreba za odgovornijim izveštavanjem, ulozi društvenih mreža i IT izazovima.

Za razliku od prethodnih, rad ovogodišnje konferencije je inoviran utoliko što u njoj nije bilo dugih i često iscrpljujućih izlaganja, nego su tri po tri izlagača iznosili osnovne ideje svojih radova, nakon čega su debatovali međusobno, kao i sa ostalim učesnicima skupa.  Na ovaj način je izbegnuta monotonija, a  rad konferencije je učinjen „življim“ i dinamičnijim. Dijalog i razgovor koji je vođen sa porukom da se multisektorski mora permanentno sarađivati i raditi interdisciplinarno pokazali su sve dobre strane  ovakvog načina rada.

Zahvaljujući se učenicima na odzivu i aktivnom učešću u radu skupa, pokrajinski ombudsman prof. dr Zoran Pavlović najavio je da će se na sledećoj konferenciji razgovarati na temu - Ombudsman i ljudska prava, a posebno o temi Od detinjstva do prava na starost.

Organizaciju ovogodišnje konferencije podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pravo na zivot

Pravo na zivot

Pravo na zivot

Pravo na zivot

Pravo na zivot

Pravo na zivot