Please select your page

О чему говоримо, када говоримо о праву на живот?

Право на зивотПраво на живот је основно људско право. То право нам нико не даје, оно се не поклања и оно се не заслужује. То је право са којим се рађамо и задатак је државе да то право штити и унапређује - истакнуто је на међународној научно-стручној конференцији која је, у четвртак и петак, под називом „Право на живот“ одржана у Новом Саду, у организацији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда.

У раду конференције учествовао је велики број учесника, припадника различитих дисциплинарних усмерења и различитог професионалног искуства, што је допринело да се централна тема конференције елаборира из различитих перспектива и да се у излагањима чују и академски тонови, али и конкретни, практични примери, искуства и дилеме које намеће животна свакодневица.

Поздравним речима учесницима конференције обратили су се амбасадор Јан Брату, сеф ОЕБС-ове Мисије у Србији, проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, Ивана Стевановић, директорка Института за криминолошка и социолошка истраживања и Ненад Вујић, директор Правосудне академије. 

У излагањима учесника конференције снажно је наглашено да се у расправи о праву на живот не могу избећи и питања о томе шта је живот, правној заштити нерођеног детета и да ли, ако већ постоји право на живот, постоји и право на смрт? Такође је јасно дато до знања да се право на живот не може одвојити од владавине права, етике, социјалне сигурности, еутаназије, казненог популизма, предрасуда које прате старе и ејџизма у медицини. Указано је на присуство ејџизма, и да  јавност то присуство није регистровала још увек на потпуни начин. На конференцији  је било речи и о несталим лицима, правима особа са инвалидитетом (нарочито деце), заштити живота учесника у саобраћају, обавезној имунизацији деце,  једнакој заштити права свих учесника у поступцима, са нарочитим освртом на права жртава, искуствима центара за социјални рад, улози локалних омбудсмана и за живот грађана изузетно важној улози правовремених, истинитих, тачних и проверљивих информација. Наглашена је потреба за одговорнијим извештавањем, улози друштвених мрежа и ИТ изазовима.

За разлику од претходних, рад овогодишње конференције је иновиран утолико што у њој није било дугих и често исцрпљујућих излагања, него су три по три излагача износили основне идеје својих радова, након чега су дебатовали међусобно, као и са осталим учесницима скупа.  На овај начин је избегнута монотонија, а  рад конференције је учињен „живљим“ и динамичнијим. Дијалог и разговор који је вођен са поруком да се мултисекторски мора перманентно сарађивати и радити интердисциплинарно показали су све добре стране  оваквог начина рада.

Захваљујући се ученицима на одзиву и активном учешћу у раду скупа, покрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић најавио је да ће се на следећој конференцији разговарати на тему - Омбудсман и људска права, а посебно о теми Од детињства до права на старост.

Организацију овогодишње конференције подржало је и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Право на зивот

Право на зивот

Право на зивот

Право на зивот

Право на зивот

Право на зивот