Please select your page

Покрајински заштитник грађана посетио ШОСО „Милан Петровић“ у Новом Саду

2021 10 12 СколаМППокрајински заштитник грађана - омбудсман проф. др Зоран Павловић, заменик за права детета Милан Дакић и саветнице Светлана Нешић Бајго и Марија Миладиновић посетили су данас Школу за основно и средње образовање „Милан Петровић“ у Новом Саду, где су са директорком Школе Виолетом Страхињевић и секретарком Јеленом Прентовић разговарали о условима и оклностима образовања, рада и боравка у овој установи. Истовремено, ово је била прилика за идентификацију постојећих проблема и разматрање евентуалних могућности за пружање правовремене подршке деци и одраслима са сметњама у развоју и инвалидитетом и унапређење заштите њихових људских и дечијих права.

Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика јединствена је у региону, пре свега у погледу услуга које пружа с циљем образовања и васпитања деце и одраслих са свим врстама сметњи у развоју, током читавог њиховог живота. Ово подразумева бројне савремене и иновативне програме и активности који су усмерени ка испуњењу индивидуалних потреба сваког појединачног ученика и корисника услуга образовања, социјалне и здравствене заштите, а које установа обезбеђује.  Омогућавање кућне наставе, учења на даљину и програми за образовање одраслих реализују се у континуитету и само су неки од видова подршке и корисницима услуга, али и њиховим породицама, с циљем оспособљавања и оснаживања за укључивање у окружење.

Према речима директорке и секретарке Школе, последице и утицај пандемије вируса корона, укључујући брзе, неочекиване и интензивне промене у  свакодневном животу, осетније су за појединце и породице из рањивих група, укључујући породице са члановима који имају сметње у развоју или инвалидитет. Запослени у овој установи су самостално или у колективу проналазили решења и стварали ученицима ново окружење и услове за континуирано учење  и образовање, прилагођене њиховим потребама и актуелној ситуацији. Уз мало времена за припрему у неизвесној и до сада непознатој ситуацији, ово је подразумевало измене и прилагођавање наставног плана и програма другачијим околностима и одступање од уобичајених навика, обавеза, активности. Одступање од свакодневних рутина је, посебно код деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, условило извесно неразумевање ситуације и бурније емоционалне реакције.

Недовољна стручна подршка у заједници, укључујући недовољан број дефектолога, дечијих психијатара, педијатара, социјалних радника, личних пратилаца, такође су препрека и умногоме утичу на могућност остваривања права на адекватно образовање, али и на обезбеђивање одговарајуће социјалне и здравствене заштите деце и одраслих са сметњама у развоју.

Након одржаног састанка, закључено је да би се заједничким деловањем, кроз интерсекторску сарадњу и ангажовање свих релевантних актера, могло допринети међусобној размени искустава и знања, а пре свега променама и унапређењу квалитета живота деце и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових права.

Као први резултат сарадње две институције, до краја године, биће организован округли сто на на којем ће учешће узети запослени у институцијама овог типа, као и други професионалци из система образовања, здравствене и социјалне заштите, како би кроз размену искуства и знања, унапредили и уједначили  праксу, с циљем даљег приближања општеприхваћеним међународним стандардима у области људских права.