Please select your page

Одржана Конференција „Ка друштву без сексуалног злостављања – актуелно стање и решења“

Друство без сексуалног злостављањаУ петак, 3. септембра, одржана је онлајн Конференција: „Ка друштву без сексуалног злостављања – актуелно стање и решења“ коју су организовали Институт за јавно здравље Војводине са Подружницом за Јужнобачки округ Друштва психолога Србије и Покрајинским заштитником грађана – омбудсманом.

У оквиру пленарног излагања и четири тематске сесије, излагао је 20 академских радника/радница и стручњака/стручњакиња различитих области који су говорили о психолошким аспектима и последицама сексуалног злостављања, друштвеним чиниоцима који (могу да) утичу на појаву злостављања као и њено разумевање и третирање, о улози институција, медија као и односу других стручњака из области менталног здравља према сексуалном злостављању. Представљени су резултати истраживања која указују на тренутно стање ствари у друштву, правна регулатива и примери праксе, пројеката и решења која могу да подстакну промене у друштву. Покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић отворио је пленарни део темом „Сексуална злоупотреба деце – реакција државе“, а у оквиру тематске сесије „Правна регулатива и стање ствари“ Снежана Кнежевић, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова представила је Закон о родној равноправности који је усвојен у мају ове године.

Циљ Конференције био је да информише стручну јавност о феномену сексуалног злостављања, као и да понуди препоруке у раду и да подстакне стручњаке/стручњакиње из области менталног здравља на размишљање и проналазак решења која ће допринети превенцији сексуалног злостављања.

Конференција је осмишљена као део програма Фестивала менталног здравља, а подржана је од Управе за здравство Града Новог Сада.