Please select your page

Preventivna zaštita reproduktivnog zdravlja mladih, manji broj maloletničkih trudnoća i porođaja

Maloletnicke trudnoće i reproduktivno zdravljePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman održao je danas sastanak sa predstavnicama ženskih romskih nevladinih organizacija, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Kancelarije za inkluziju Roma, kao i  zdravstvenim medijatorkama za Rome, i koordinatorkama za romska pitanja. Na sastanku  je razgovarano na temu maloletničkih trudnoća i porođaja, te o merama prevencije i zaštite reproduktivnog zdravlja mladih Roma i Romkinja, budući da su devojčice iz ove vulnerabilne populacije u najvećem riziku od maloletničkih trudnoća i stupanja u rane brakove.

Povod za održavanje ovog sastanka bilo je istraživanje koje je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman sproveo u drugoj polovini 2020. godine na teritoriji AP Vojvodine,  kako bi sagledao aktuelnu praksu u AP Vojvodini u vezi sa maloletničkim trudnoćama i porođajima, i u širem kontekstu u vezi sa reproduktivnim zdravljem mladih.

Rezultati ovog istraživanja ukazuju da je preventivna zaštita reproduktivnog zdravlja mladih u okviru zdravstvenog i sistema socijalne zaštite nedovoljno zastupljena i razvijena, da nedostaju edukativne i savetodavne aktivnosti u radu sa decom i mladima u ovoj oblasti a tamo gde su one obezbeđene na primarnom nivou, savetodavnim radom nejednako su obuhvaćena deca oba pola - čak 92 odsto ovog vida preventivne zaštite prođu isključivo devojčice; određene grupe dece u većem su riziku od pojave maloletničke trudnoće - uglavnom je reč o devojčicama iz romske populacije, deci bez adekvatnog roditeljskog staranja i iz porodica sa potrebom za ekonomskom i socijalnom pomoći i podrškom.

Sastanak je organizovan u cilju  analize postojećeg stanja i uspostavljanja saradnje, a radi pronalaženja zajedničkog rešenja za ovaj problem, do kojeg može da se dođe samo intersektorskim pristupom, odnosno povezivanjem svih relevantnih aktera – vladinog i nevladinog sektora i nezavisnih institucija. Pokrajinski ombudsman, prof. dr Zoran Pavlović, podvukao je nužnost razvijanja lokalnih usluga u zajednici i koordiniranog odgovora koji bi obuhvatio programe i usluge edukacije i prevencije namenjene romskoj populaciji.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman nastaviće  da sprovodi aktivnosti u cilju zaštite reproduktivnog zdravlja stanovništva, posebno vulnerabilnih grupacija, kao i aktivnosti u cilju prevencije i zaštite od seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe dece.