Please select your page

Превентивна заштита репродуктивног здравља младих, мањи број малолетничких трудноћа и порођаја

Малолетницке трудноће и репродуктивно здрављеПокрајински заштитник грађана – омбудсман одржао је данас састанак са представницама женских ромских невладиних организација, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Канцеларије за инклузију Рома, као и  здравственим медијаторкама за Роме, и координаторкама за ромска питања. На састанку  је разговарано на тему малолетничких трудноћа и порођаја, те о мерама превенције и заштите репродуктивног здравља младих Рома и Ромкиња, будући да су девојчице из ове вулнерабилне популације у највећем ризику од малолетничких трудноћа и ступања у ране бракове.

Повод за одржавање овог састанка било је истраживање које је Покрајински заштитник грађана – омбудсман спровео у другој половини 2020. године на територији АП Војводине,  како би сагледао актуелну праксу у АП Војводини у вези са малолетничким трудноћама и порођајима, и у ширем контексту у вези са репродуктивним здрављем младих.

Резултати овог истраживања указују да је превентивна заштита репродуктивног здравља младих у оквиру здравственог и система социјалне заштите недовољно заступљена и развијена, да недостају едукативне и саветодавне активности у раду са децом и младима у овој области а тамо где су оне обезбеђене на примарном нивоу, саветодавним радом неједнако су обухваћена деца оба пола - чак 92 одсто овог вида превентивне заштите прођу искључиво девојчице; одређене групе деце у већем су ризику од појаве малолетничке трудноће - углавном је реч о девојчицама из ромске популације, деци без адекватног родитељског старања и из породица са потребом за економском и социјалном помоћи и подршком.

Састанак је организован у циљу  анализе постојећег стања и успостављања сарадње, а ради проналажења заједничког решења за овај проблем, до којег може да се дође само интерсекторским приступом, односно повезивањем свих релевантних актера – владиног и невладиног сектора и независних институција. Покрајински омбудсман, проф. др Зоран Павловић, подвукао је нужност развијања локалних услуга у заједници и координираног одговора који би обухватио програме и услуге едукације и превенције намењене ромској популацији.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман наставиће  да спроводи активности у циљу заштите репродуктивног здравља становништва, посебно вулнерабилних групација, као и активности у циљу превенције и заштите од сексуалног злостављања и злоупотребе деце.