Please select your page

ОКРУГЛИ СТО „ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ“ - Коме пријавити насиље? - Сремска Митровица

Поверење у институције СМУ Сремској Митровици је данас одржан трећи, од четири планирана округла стола, у организацији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, на тему „ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ“ - Коме пријавити насиље? На основу свог искуства у пракси, Омбудсман је уочио потребу да истакне да је поверење у институције од кључног значаја, како за остваривање, унапређење и заштиту људских права и права детета, тако и за заштиту и јачање друштва у целини.

Учеснике скупа је, поред покрајинског заштитника грађана – омбудсмана проф. др Зорана Павловића, поздравила и градоначелница Града Сремска Митровица Светлана Миловановић.

О својим искуствима, изазовима, дилемама, идејама и уоченим проблемима у тренутној ситуацији, говорили су и представници свих релевантних државних органа, институција, установа и организација, укључујући представнике полиције, тужилаштава, судова, установа социјалне заштите, здравства, као и представници медија и организација цивилног друштва. 

Скуп је организован с циљем целовитог сагледавања проблема, потреба и сачињавања заједничких закључака и предлога за унапређење и адекватну заштиту људских права и права детета.          

Након скупа у Новом Саду, Суботици и Сремској Митровици, Омбудсман планира да на јесен организује пленарни скуп, када ће закључци са сва три одржана округла стола  бити сумирани, те ће бити донете препоруке и предлози чија би реализација допринела  јачању поверења у институције, те ефикаснијој координацији и сарадњи релевантних актера, с циљем заштите и унапређења људских права.

Поверење у институције СМ