Please select your page

ОКРУГЛИ СТО "ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ" - Коме пријавити насиље? - Суботица

Поверење у институције Суботица

Покрајински заштитник грађана – омбудсман је данас, у Суботици, организовао други, од планирана четири округла стола на тему "ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ" - Коме пријавити насиље? На основу свог искуства у пракси, Омбудсман уочава потребу да истакне да је поверење у институције од кључног значаја, како за остваривање, унапређење и заштиту људских права и права детета, тако и за заштиту и јачање друштва у целини.

На скупу су, поред покрајинског заштитника грађана – омбудсмана проф. др Зорана Павловића, о својим искуствима, изазовима, дилемама, идејама и уоченим проблемима у тренутној ситуацији, говорили и представници свих релевантних државних органа, институција, установа и организација, укључујући представнике полиције, тужилаштава, судова, установа социјалне заштите, здравства и образовања, као и представнике медија и организација цивилног друштва.

Учеснике скупа је поздравио др Пастор Балинт, председник Скупштине града Суботице,  а скуп је организован с циљем целовитог сагледавања проблема, потреба и сачињавања заједничких закључака и предлога за унапређење и адекватну заштиту људских права и права детета.          

Након скупа у Новом Саду и Суботици, Покрајински заштитник грађана организоваће округли сто на исту тему у Сремској Митровици, након чега ће на пленарном скупу, који Омбудсман планира да организује на јесен, закључци са сва три одржана округла стола  бити сумирани, те ће бити донете препоруке и предлози чија би реализација допринела  јачању поверења у институције, те ефикаснијој координацији и сарадњи релевантних актера, с циљем заштите и унапређења људских права.

Поверење у институције Суботица