Please select your page

OKRUGLI STO „POVERENjE U INSTITUCIJE“ - Kome prijaviti nasilje? - Novi Sad

Poverenje u institucijePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman danas je organizovao Okrugli sto na temu „POVERENjE U INSTITUCIJE“ - Kome prijaviti nasilje? Skup je organizovan s ciljem celovitog sagledavanja problema, potreba i sačinjavanja zajedničkih zaključaka i predloga za unapređenje i adekvatnu zaštitu ljudskih prava i prava deteta.           

Pokrajinski zaštitnik građana u svom postupanju tokom prethodnih godina identifikovao je sve veći broj slučajeva nasilja, a s druge strane, nerazvijene procedure, nedovoljna i neadekvatna saradnja između nadležnih institucija (socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog i sistema pravosuđa) prepoznate su kao značajan problem u obezbeđivanju blagovremene i potpune zaštite od nasilja, bilo da se radi o deci ili o odraslim licima.     

Istovremeno, sredstva javnog informisanja najčešće prekomerno, neprimereno i neprofesionalno izveštavaju o slučajevima sumnje na nasilje, bez kritičkog stava, sa sve izraženijim senzacionalizmom, čime se krši pravo na dostojanstvo, privatnost i bezbednost žrtava i stvaraju uslovi za sekundarnu viktimizaciju, isključivo s ciljem da se zadovolji znatiželja javnosti i podigne tiraž.

Ombudsman kontinuirano ističe važnu ulogu medija, koji svojim profesionalnim i etičkim izveštavanjem mogu značajno doprineti edukaciji javnosti. Snažan uticaj informacija koje mediji svakodnevno plasiraju doprinose opštem obrazovanju dece, mladih, roditelja, stručne i opšte javnosti, pošto ih javnost najčešće bezrezervno prihvata kao proverene i tačne. Ombudsman permanentno ukazuje i na potrebu unapređenja pozitivnog uticaja medija, izbegavanjem senzacionalističkog izveštavanja o događajima kada je reč o žrtvama nasilja, posebno kada su žrtve deca, te pružanjem adekvatne zaštite i podrške uz poštovanje prava na zaštitu privatnosti. Pravo na privatnost kao i poštovanje ličnog dostojanstva, psihičkog i fizičkog integriteta svakog pojedinca, ne smeju biti ugroženi nesavesnim i senzacionalističkim izveštavanjem medija i neodgovornim postupanjem institucija.

Na osnovu svog iskustva u praksi, Ombudsman uočava potrebu da istakne da je poverenje u institucije od ključnog značaja,   kako za ostvarivanje, unapređenje i zaštitu ljudskih prava i prava deteta, tako i za zaštitu i jačanje društva u celini.

Na početku skupa, učesnike je pozdravio prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman.  Svoja iskustva, izazove, dileme, ideje i uočene probleme u trenutnoj situaciji, na pomenutom okruglom stolu, izneli su i predstavnici svih relevantnih državnih organa, institucija, ustanova i organizacija, uključujući predstavnike policije, tužilaštava, sudova, ustanova socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja, kao i predstavnike medija i organizacija civilnog društva.

Nakon skupa u Novom Sadu, Pokrajinski zaštitnik građana organizovaće okrugli sto na istu temu u Subotici, a potom i u Sremskoj Mitrovici, nakon čega će na plenarnom skupu, koji Ombudsman planira da organizuje na jesen, zaključci sa sva tri održana okrugla stola  biti sumirani, te će biti donete preporuke i predlozi čija bi realizacija doprinela  jačanju poverenja u institucije, te efikasnijoj koordinaciji i saradnji relevantnih aktera, s ciljem zaštite i unapređenja ljudskih prava.

Poverenje u institucije