Please select your page

ОКРУГЛИ СТО „ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ“ - Коме пријавити насиље? - Нови Сад

Поверење у институцијеПокрајински заштитник грађана – омбудсман данас је организовао Округли сто на тему „ПОВЕРЕЊЕ У ИНСТИТУЦИЈЕ“ - Коме пријавити насиље? Скуп је организован с циљем целовитог сагледавања проблема, потреба и сачињавања заједничких закључака и предлога за унапређење и адекватну заштиту људских права и права детета.           

Покрајински заштитник грађана у свом поступању током претходних година идентификовао је све већи број случајева насиља, а с друге стране, неразвијене процедуре, недовољна и неадекватна сарадња између надлежних институција (социјалног, здравственог, образовног и система правосуђа) препознате су као значајан проблем у обезбеђивању благовремене и потпуне заштите од насиља, било да се ради о деци или о одраслим лицима.     

Истовремено, средства јавног информисања најчешће прекомерно, непримерено и непрофесионално извештавају о случајевима сумње на насиље, без критичког става, са све израженијим сензационализмом, чиме се крши право на достојанство, приватност и безбедност жртава и стварају услови за секундарну виктимизацију, искључиво с циљем да се задовољи знатижеља јавности и подигне тираж.

Омбудсман континуирано истиче важну улогу медија, који својим професионалним и етичким извештавањем могу значајно допринети едукацији јавности. Снажан утицај информација које медији свакодневно пласирају доприносе општем образовању деце, младих, родитеља, стручне и опште јавности, пошто их јавност најчешће безрезервно прихвата као проверене и тачне. Омбудсман перманентно указује и на потребу унапређења позитивног утицаја медија, избегавањем сензационалистичког извештавања о догађајима када је реч о жртвама насиља, посебно када су жртве деца, те пружањем адекватне заштите и подршке уз поштовање права на заштиту приватности. Право на приватност као и поштовање личног достојанства, психичког и физичког интегритета сваког појединца, не смеју бити угрожени несавесним и сензационалистичким извештавањем медија и неодговорним поступањем институција.

На основу свог искуства у пракси, Омбудсман уочава потребу да истакне да је поверење у институције од кључног значаја,   како за остваривање, унапређење и заштиту људских права и права детета, тако и за заштиту и јачање друштва у целини.

На почетку скупа, учеснике је поздравио проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман.  Своја искуства, изазове, дилеме, идеје и уочене проблеме у тренутној ситуацији, на поменутом округлом столу, изнели су и представници свих релевантних државних органа, институција, установа и организација, укључујући представнике полиције, тужилаштава, судова, установа социјалне заштите, здравства и образовања, као и представнике медија и организација цивилног друштва.

Након скупа у Новом Саду, Покрајински заштитник грађана организоваће округли сто на исту тему у Суботици, а потом и у Сремској Митровици, након чега ће на пленарном скупу, који Омбудсман планира да организује на јесен, закључци са сва три одржана округла стола  бити сумирани, те ће бити донете препоруке и предлози чија би реализација допринела  јачању поверења у институције, те ефикаснијој координацији и сарадњи релевантних актера, с циљем заштите и унапређења људских права.

Поверење у институције