Please select your page

Održan skup „Prava deteta tokom Pandemije – primeri dobre prakse“

Prava deteta tokom pandemijeDanas, uoči obeležavanja Dana deteta i Međunarodnog dana roditelja, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u saradnji sa Ambasadom Švedske u Srbiji, organizovao je onlajn skup „Prava deteta tokom pandemije – primeri dobre prakse“. Cilj ovog skupa bio je da se osvrnemo na proteklih godinu dana trajanja pandemije i razgovaramo o tome šta smo tokom ovog perioda uočili i naučili, a posebno da ukažemo na primere i dalje korake ka unapređenju prakse u zaštiti prava deteta.

U uvodnoj reči, učesnicima skupa obratili su se prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i gospodin Juakim Vern, zamenik šefa diplomatske misije Švedske u Srbiji. Velika čast nam je da smo na skupu imali priliku da razmenimo iskustva sa gospođom Elisabet Dalin, ombudsmankom za prava deteta u Švedskoj. Ona je ukazala na to da je Kraljevina Švedska među prvim državama koje su potpisale i ratifikovale Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta, kao i da je od 2020. godine Konvencija formulisana i kao Zakon o pravima deteta u Švedskoj. Govoreći o pravima deteta tokom pandemije u Švedskoj, ombudsmanka Dalin ukazala je na to da su osnovne i srednje škole nastavile redovan rad u najboljem interesu deteta, ali da je u drugim oblastima zaštite prava deteta uočen prostor i potreba za daljim unapređivanjem prava deteta. Pravo deteta na učešće u svim odlukama i oblastima koje ga se tiču i pravo deteta da bude pitano i da izrazi svoje mišljenje, prepoznato je kao pravo koje je tokom pandemije nedovoljno ispoštovano i na čijem unapređenju je potrebno raditi nadalje.

Profesor dr Zoran Pavlović podsetio je i na to da je na početku proglašenja pandemije Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman izdao saopštenje u kojem je ukazao i na to da je potrebno deci obezbediti prostor, priliku i dozvolu da postavljaju pitanja i razgovaraju o svojim problemima i kojim je apelovao na odrasle (roditelje, staratelje, profesionalce, donosioce odluka) da razgovaraju sa decom, da informacije i razgovor s detetom prilagode njegovom uzrastu, sposobnostima i zrelosti deteta, jer istinite i adekvatne informacije za decu mogu biti izvor sigurnosti i olakšati im snalaženje u izazovnoj situaciji.

Iskustva ostalih izlagača skupa, predstavnica i predstavnika različitih institucija, ustanova i organizacija civilnog društva u oblasti ostvarivanja prava deteta na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu, igru, kulturu u kontekstu pandemije,  potvrdila su da su pravo deteta na participaciju i proaktivan pristup uključivanju dece u proces razmatranja i donošenja odluka na svim nivoima, u redovnim i vanrednim okolnostima, od neprocenjivog značaja za puno ostvarivanje i poštovanje prava deteta.