Please select your page

Praktična nastava i za drugu grupu studenata sa Filozofskog fakulteta

Poseta studenata Pokrajinskom ombudsmanuDruga grupa studenata Filozofskog fakulteta iz Novog Sada – studijska grupa socijalni rad - započela je danas četvorodnevnu praktičnu nastavu u instituciji Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana. 

Tokom nastave studenti treba da steknu  uvid u funkcionisanje institucije ombudsmana, njene nadležnosti, organizaciju, postupanje po pritužbama i saradnju sa drugim organizacijama i institucijama koje se bave ljudskim pravima.

Studente je pozdravio prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman, a po okončanju nastave svakom studentu će biti poklonjen primerak zbornika o ljudskom dostojanstvu.