Please select your page

Potpisan sporazum o saradnji sa Maticom srpskom

Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Maticom srpskomDanas je u Novom Sadu, u prostorijama Matice srpske, potpisan Sporazum o saradnji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i Matice srpske.

Sporazum je zaključen u cilju ostvarivanje saradnje dve institucije u oblasti unapređenja ljudskih prava, negovanju duhovnog i kulturnog života srpskog naroda, izgrađivanju naučnoistraživačkog rada i ostvarivanju višedisciplinarnih projekata o pitanjima koji su od značaja za AP Vojvodinu.

Saradnja će se odvijati preko zajedničkih nastupa prilikom realizacija projekata, organizovanja zajedničkih naučno-stručnih konferencija,  seminara, okruglih stolova i drugih oblika skupova, kao i izdavačke delaatnosti.

Sporazum o saradnji su potpisali predsednik Matice srpske, prof. dr Dragan Stanić i prof. dr Zoran Pavlović, u ime Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

U svetlu potpisanog Sporazuma najavljuje se organizovanje naučnog skupa,  koji bi se održao početkom 2022. godine pod nazivom „80 godina od pogroma u Velikoj raciji - korak dalje ka zajedničkoj budućnosti“. U narednom periodu javnost će biti upoznata o planiranom programu, partnerima i učesnicima skupa.