Please select your page

RAD CENTARA ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILjA U AP VOJVODINI

Sastanak -  Centri za zrtve seksualnog nasilja

Osnaživanje i podrška žrtvama seksualnog nasilja

U okviru projekta „Zaustavi – Zaštiti – Pomozi: Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini” osnovano je sedam centara za pružanje podrške žrtvama seksualnog nasilja. Ovi centri, funkcionišu u okviru zdravstvenih institucija, obezbeđuju žrtvama  lekarske i labaratorijske preglede, podršku u slučaju traume i predstvljaju jedinstven model po kome se žene, žrtve seksualnog nasilja  stavljaju u centar pažnje.

Nakon završetka projekta, sa radom su nastavili centri u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi, a od septembra 2020. godine pokrenut je i Centar u Sremskoj Mitrovici. Finansiranje i organizaciju ovih centara preuzeo je Centar za podršku ženama iz Kikinde uz pomoć donacija međunarodnih organizacija. Za četiri godine postojanja, između 120 i 150 žena zatražilo je pomoć u ovim centrima, ali se pretpostavlja da je  broj žena koje su preživele seksualno nasilje  mnogo veći, imajući u vidu da žene često ne govore o ovom obliku nasilja i ne prijavljuju ga.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je u nameri da stekne bliži uvid u funkcionisanje ovih centara, održao online sastanak sa predstavnicima centara za žrtve seksualnog nasilja u AP Vojvodini. Svoja iskustva u radu izneli su pored direktorke Centra za podršku ženama, koordinatorka centara za žrtve seksualnog nasilja, rukovodioci radnih grupa u opštim bolnicama u okviru kojih funkcionišu centri, kao i savetnice za psihosocijalnu podršku žrtvama seksualnog nasilja. Uprkos izmenjenim okolnostima i izazovima koje je nametnula pandemija, svi centri su nastavili sa radom. Zabrinjavajuće je i to što veliki broj žrtava koje se javljaju čine deca, odnosno maloletne osobe. Učesnici sastanka bili su složni da je neophodno nastaviti rad na senzibilizaciji postupajućih policijskih službenika i zdravstvenih radnika, a potrebno je edukovati i stručne saradnike iz škola kako da postupaju sa devojčicama kada prijave seskualno nasilje. Istaknuto je da je  važno je nastaviti sa osnaživanjem žena i devojaka koje su preživele nasilje i  pružanjem neposredne podrške u prevazilaženju posledica povređivanja.