Please select your page

РАД ЦЕНТАРА ЗА ЖРТВЕ СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА У АП ВОЈВОДИНИ

Састанак -  Центри за зртве сексуалног насиља

Оснаживање и подршка жртвама сексуалног насиља

У оквиру пројекта „Заустави – Заштити – Помози: Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној Покрајини Војводини” основано је седам центара за пружање подршке жртвама сексуалног насиља. Ови центри, функционишу у оквиру здравствених институција, обезбеђују жртвама  лекарске и лабараторијске прегледе, подршку у случају трауме и предствљају јединствен модел по коме се жене, жртве сексуалног насиља  стављају у центар пажње.

Након завршетка пројекта, са радом су наставили центри у Новом Саду, Зрењанину и Кикинди, а од септембра 2020. године покренут је и Центар у Сремској Митровици. Финансирање и организацију ових центара преузео је Центар за подршку женама из Кикинде уз помоћ донација међународних организација. За четири године постојања, између 120 и 150 жена затражило је помоћ у овим центрима, али се претпоставља да је  број жена које су преживеле сексуално насиље  много већи, имајући у виду да жене често не говоре о овом облику насиља и не пријављују га.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман је у намери да стекне ближи увид у функционисање ових центара, одржао онлине састанак са представницима центара за жртве сексуалног насиља у АП Војводини. Своја искуства у раду изнели су поред директорке Центра за подршку женама, координаторка центара за жртве сексуалног насиља, руководиоци радних група у општим болницама у оквиру којих функционишу центри, као и саветнице за психосоцијалну подршку жртвама сексуалног насиља. Упркос измењеним околностима и изазовима које је наметнула пандемија, сви центри су наставили са радом. Забрињавајуће је и то што велики број жртава које се јављају чине деца, односно малолетне особе. Учесници састанка били су сложни да је неопходно наставити рад на сензибилизацији поступајућих полицијских службеника и здравствених радника, а потребно је едуковати и стручне сараднике из школа како да поступају са девојчицама када пријаве сескуално насиље. Истакнуто је да је  важно је наставити са оснаживањем жена и девојака које су преживеле насиље и  пружањем непосредне подршке у превазилажењу последица повређивања.