Please select your page

Praktična nastava za studente Filozofskog fakulteta

Studenti prakticna nastavaProfesor dr Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, primio je danas prvu grupu studenata Filozofskog fakulteta iz Novog Sada – studijska grupa Socijalni rad - koji će tokom ove nedelje u instituciji ombudsmana obavljati praktičnu nastavu.

Tokom praktične nastave studenti će biti u prilici da steknu uvid u praktičan rad institucije, njenu organizaciju, nadležnosti, konkretno postupanje po pritužbama i saradnju sa drugim organizacijama koje se, kao i ombudsman, bave ljudskim pravima.

Svakom studentu Pokrajinski ombudsman će, po okončanju praktične nastave, pokloniti primerak zbornika o ljudskom dostojanstvu.