Please select your page

Pokrajinski ombudsman predao godišnji izveštaj

Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2020Pokrajinski zaštitnik građana prof. dr Zoran Pavlović danas je Skupštini AP Vojvodine uputio godišnji izveštaj institucije za 2020.  godinu.

Izveštaj sadrži podatke o aktivnostima pokrajinskog ombudsmana u prethodnoj godini, podatke o uočenim nedostacima u radu organa uprave, opštu ocenu rada organa uprave sa stanovišta primene propisa, kao i predloge kako da se poboljša položaja građana u odnosu na organe uprave.

Pored podataka o broju i strukturi pritužbi, uočenim propustima i preporukama za njihovo otklanjanje, izveštaj sadrži i posebne delove iz oblasti prava nacionalnih manjina, prava deteta i prava po osnovu ravnopravnosti polova.

Pokrajinski ombudsman je dužan da Skupštini AP Vojvodine podnese izveštaj do 31. marta za prethodnu godinu i da ga javnosti stavi na uvid, tako što će ga objaviti na svojoj internet stranici

Na zahtev ombudsmana, Skupština AP Vojvodine će staviti godišnji izveštaj na dnevni red i raspravljati o njemu.