Please select your page

OKRUGLI STO „PREVENCIJA SEKSUALNOG ZLOSTAVLjANjA DECE – SEKSUALNO OBRAZOVANjE“

Okrugli sto - Prevencija seksualnog zlostavljanja decePokrajinski zaštitnik građana organizovao je danas onlajn Okrugli sto „Prevencija seksualnog zlostavljanja dece – seksualno obrazovanje“. Skup je organizovan s ciljem sveobuhvatnijeg sagledavanja problema seksualnog zlostavljanja dece, potreba i mera za obezbeđivanjem adekvatne prevencije i zaštite dece od seksualnog zlostavljanja.

Kontinuiranim sticanjem uvida u stanje prava deteta, radi praćenja primene međunarodnih standarda u ovoj oblasti, a na osnovu obraćanja građana, istraživanja, medijskih izveštaja, te drugih izvora saznanja, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman tokom 2020. godine, a u odnosu na ranije godine, zabeležio je veći broj slučajeva nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece od strane odraslih, pre svega roditelja i staratelja dece. Seksualno nasilje prema deci, kao oblik najgrubljeg kršenja prava deteta, uočeno je u većem broju slučajeva nego ranijih godina, a nerazvijene procedure, nedovoljna i neadekvatna saradnja između nadležnih institucija (socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog i sistema pravosuđa) prepoznata je kao značajan problem u obezbeđivanju blagovremene i potpune zaštite dece od seksualnog zlostavljanja. Iskustvo Pokrajinskog ombudsmana ukazuje i na to da je preventivna zaštita reproduktivnog zdravlja mladih nedovoljno zastupljena, da nedostaju edukativne i savetodavne aktivnosti u radu s decom u ovoj oblasti, kao i da su lokalne usluge u ovoj oblasti takođe nedovoljno razvijene ili ne postoje.

Na početku skupa, učesnike su pozdravili prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Anamarija Viček, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  Svoja iskustva, izazove, dileme, ideje i uočene probleme u trenutnoj situaciji, na pomenutom okruglom stolu, pored  prof. dr Zorana Pavlovića, pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, izneli su i dr Nikolina Grbić Pavlović iz Republike Srpske, prof. dr Jasmina Klemenović – redovna profesorka na Odseku za pedagogiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Marija Zotović - redovna profesorka na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Bojana Tankosić – specijalistkinja za prava deteta, Olga Dević - članica Dečjeg informacionog i kulturnog centra – Klub DX, Danijela Korać Mandić – predstavnica Novosadskog humanitarnog centra, Elvira Stefanović – predstavnica Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije i Katarina Jonev – edukatorka za bezbednost dece na internetu.

Učesnici okruglog stola usaglasili su se oko zaključka da je potrebno obezbediti sticanje odgovarajućeg znanja o pravima deteta i njihovoj zaštiti od seksualnog zlostavljanja za sva lica koja su redovno u kontaktu sa decom u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, pravosuđa, sporta, kulture, medija i svim ostalim područjima koja podrazumevaju rad sa decom. Isto tako, neophodno je obezbediti da deca, tokom predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, dobiju informacije o opasnostima od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, kao i o mogućnostima da se sama zaštite, čemu bi svakako trebalo da prethodi kreiranje programa seksualnog obrazovanja – u skladu s analizom postojećeg stanja i procenom potreba, uz participaciju dece i mladih prilikom donošenja programa, te obaveznog učešća roditelja.

Podizanje nivoa informisanosti i menjanje stavova šire javnosti o pojavi i prepoznavanju seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja dece i o preventivnim merama koje mogu biti preduzete, prepoznato je kao važan korak u nastojanju da se spreči seksualno zlostavljanje dece.

Učesnici skupa složili su se u pogledu potrebe obezbeđivanja efikasnih postupaka za donošenje programa za pružanje neophodne podrške detetu i onima koji se o detetu staraju, kao i drugih oblika zaštite i sprečavanja, utvrđivanja, prijavljivanja, prosleđivanja, istrage, postupanja i praćenja slučajeva zlostavljanja deteta i, po potrebi, obraćanja sudu.

Posebno je istaknuta važnost adekvatne kontinuirane saradnje i umreženosti nadležnih institucija (socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog i sistema pravosuđa) i dosledno pridržavanje propisanih protokola za zaštitu dece, s ciljem obezbeđivanja blagovremene i potpune zaštite dece od seksualnog zlostavljanja, imajući u vidu najbolji interes i dobrobit deteta. Svako dete žrtva nasilja zahteva kontinuiranu psihološku pomoć i podršku, posebno imajući u vidu specifičnost okolnosti u kojima se našlo, a sve s ciljem njegovog osnaživanja radi lakšeg prevazilaženja kako aktuelnog, tako i eventualnih problema u budućnosti, a korak ka obezbeđivanju potpunije podrške jeste i razvijanje i jačanje usluga u lokalnoj zajednici.

Imajući u vidu važnu ulogu medija, učesnici skupa složili su se u stavu da je nužno obezbediti sticanje odgovarajućeg znanja medija o pravima deteta i njihovoj zaštiti, te ih na taj način podsticati da pružaju odgovarajuće informacije i u vezi sa svim aspektima seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja dece. Neophodno je obezbediti odgovorno izveštavanje i sprečavanje retraumatizacije i sekundarne viktimizacije žrtve, a pre svega osigurati doslednu kontrolu medija i poštovanje propisanih profesionalnih standarda, zakonskih odredaba i etičkih normi.

Organizacijom i ovog okruglog stola Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman nastoji da doprinese ostvarivanju, zaštiti i unapređenju prava i dobrobiti deteta.