Please select your page

Saradnjom do bolje zaštite ljudskih prava

Kolegijum u Somboru 2021Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i lokalni ombudsman grada Sombora, kao i ostali lokalni ombudsmani u Vojvodini, moraju u cilju zaštite i unapređenja ljudskih prava potpunije sarađivati, ukazivati na primere dobre prakse i zajednički organizovati stručne skupove na kojima će se raspravljati o najvažnijim aktualnim problemima i preduzimati konkretni koraci u njihovom rešavanju – istaknuto je na proširenom kolegijumu Pokrajinskog ombudsmana koji je, krajem prošle nedelje, održan u Somboru.

Pored pokrajinskog ombudsmana prof. dr Zorana Pavlovića i njegovih zamenika, na kolegijumu je učestvovala i lokalna ombudsmanka grada Sombora Čarna Petričević, koja je učesnike kolegijuma upoznala sa radom lokalnog ombudsmana i podnetim pritužbama u 2020. godini. Na kolegijumu je istaknuto da je rad i pokrajinskog i lokalnog ombudsmana obeležilo vanredno stanje i borba protiv pandemije korona virusa.

Na kolegijumu je lokalnoj ombudsmanki grada Sombora predloženo da na ulazu u Gradsku kuću treba istaći tablu sa nazivom loklanog ombudsmana na svim jezicima koji su u službenoj upotrebi u gradu Somboru, kao i na potrebu izrade veb sajta, za koji je rečeno da bi mogao unaprediti rad lokalnog ombudsmana, a građanima pružiti informacije od značaja za ostvarivanje njihovih prava.