Please select your page

Prava dece u stanju potrebe – deca migranti

Deca migrantiDeca migranti, a naročito deca bez pratnje, najugroženiji su deo migrantske populacije, njihova se prava često krše, a očekivana pomoć izostaje. Moramo biti agilniji u pružanju pomoći i energičniji u zaštiti njihovih prava – istaknuto je na okruglom stolu „Prava dece u stanju potrebe – deca migranti“, koju je danas organizovao Pokrajinski zaštitnik građana. – ombudsman.  

Pored učesnika iz Srbije, u  radu okruglog stola participirali su i učesnici iz Grčke, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Albanije, Slovenije, Rumunije, Severne Makedonije što je u delikatnu priču o deci u pokretu unelo i važnu komparativnu perspektivu. Na putu ka željenoj destinaciji ova deca proživljavaju mnoge traume, u visokom su riziku da postanu predmet trgovine ljudima i žrtva radne i seksualne eksploatacije, rodno zasnovanog i vršnjačkog nasilja.  Deca u pokretu se nalaze i u zdravstvenom riziku jer na svom putu mnoga deca nisu u mogućnosti da dobiju potrebnu zdravstvenu negu I zaštitu kao I nutritivno zadovoljavajuću ishranu za njihov uzrast.

Težak položaj dece migranata, pandemija korona virusa je učinila još težim.

Prof. Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana u pozdravnom govoru učesnicima ovog regionalnog skupa istakao je da sva deca imaju ista prava koja su, kao deo korpusa ljudskih prava, neotuđiva i nedeljiva. Deca u pokretu koja čine trećinu migrantske populacije u Evropi su usled ekonomskih, socijalnih, jezičkih i kulturoloških barijera na svom putu izložena višestrukim rizicima od ugrožavanja i povrede njihovih prava te da je važno da svi akteri u postupku zaštite prava deteta pa samim tim i dece u pokretu deluju zajedno na rešavanju postojećih problema i prevenciji pojave istih.

Iskustvo u vezi sa problemima i zaštitom prava dece u pokretu iz perspektive institucija u kojima rade  izneli su i predstavnici Pravobranitelja za decu R. Hrvatske, Ombudsmana Grčke,  Ombudsmena Bosne i Hercegovine, Ombudsmana za djecu republike Srpske, Centra za socijalni rad Kikinda, Crvenog krsta Sombor, organizacije Save the children i UNICEF Srbija, te Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Učesnici skupa su se složili da bi u vezi sa praksom detencije dece u pokretu (van krivičnopravnog konteksta) trebalo da postoji nulta tolerancija i da je u rešavanju tog problema neophodno tražiti alternativna rešenja kao npr. smeštaj u hraniteljske porodice. Standardizacija (multidisciplinarnog) postupanja u zemljama regiona prema deci u pokretu je nešto čemu treba težiti i na čemu treba raditi. Osnaživanje dece u pokretu kroz obrazovanje, bilo formalno ili neformalno, je jedna osnovnih i veoma značajnih aktivnosti koja doprinosi njihovoj zaštiti te bi bilo svrsishodno uspostavljanje protokola za njihovo obrazovanje.

Okrugli sto o deci migrantima samo je jedan od nekoliko okruglih stolova koje je Pokrajinski ombudsman organizovao u decembru. Do kraja meseca ombudsman će organizovati još jednu raspravu – o položaju starih tokom pandemije korona virusa. Sud koji je, svojevremeno, izrečen na konferenciji o ljudskom dostojanstvu tako dobija svoju praktičnu potvrdu – pokrajinski ombudsman se sve više potvrđuje kao važan forum za debatu o ključnim problemima društva.