Please select your page

Okrugli sto "Zbrinjavanje dece u stanju potrebe"

Okrugli sto - Zbrinjavanje decePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman danas je organizovao onlajn Okrugli sto na temu „Zbrinjavanje dece u stanju potrebe“. Skup je organizovan radi celovitog sagledavanja problema, potreba i sačinjavanja zajedničkih zaključaka i predloga za unapređenje i adekvatnu zaštitu dece sa višestrukim smetnjama i teškoćama u mentalnom i fizičkom razvoju, a koja su zbog neadekvatnog roditeljskog staranja izdvojena ili ih je potrebno izdvojiti iz biološke porodice. Neretko, ova deca bivaju uključena u psihijatrijski tretman zbog autodestruktivnog ponašanja ili se evidentiraju kao deca u sukobu sa zakonom.

Okruglom stolu, uz prof. dr Zorana Pavlovića, pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i Milana Dakića, zamenika ombudsmana za prava deteta, prisustvovali su predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Kliničkog centra Vojvodine, Centra za porodični smeštaj i usvojenje, Dečjeg sela i centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine. Prisutni su podelili svoja iskustva i usaglasili se u pogledu zaključka da problem zbrinjavanja dece u stanju potrebe proizlazi iz nerazvijenog sistema usluga u lokalnoj zajednici, nedovoljnog broja hraniteljskih porodica, kao i neadkevatnih kapaciteta ustanova socijalne zaštite. Kao moguće rešenje problema u kojem se, kako je zaključeno na skupu,  trenutno nalazi oko 25 dece na području AP Vojvodine, razmatrano je formiranje ustanova socijalno-zdravstvene zaštite, odnosno usluga koje odgovaraju na potrebe dece i njihovih porodica za intenzivnom, individualizovanom i kontinuiranom podrškom u zajednici.

Pokrajinski ombudsman, iz godine u godinu, sreće se sa problemom zbrinjavanja ove grupe dece o čemu je ukazivao u svojim godišnjim izveštajima i predlagao mogućnost da se aktuelno, dok se ne razviju održiviji vidovi podrške i zaštite i ne pronađu kvalitetnija rešenja koja će biti u najboljem interesu deteta i u skladu sa politikom deinstitucionalizacije, deca u ovakvoj situaciji zbrinjavaju u ustanovama socijalno - zdravstvene zaštite. Međutim, iako je Zakonom o socijalnoj zaštiti propisana mogućnost ovakvog načina zbrinjavanja korisnika, konstatovano je da na teritoriji Republike Srbije još uvek nije ustanovljena nijedna ustanova ovog tipa.

Zaključci okruglog stola biće dostavljeni organima nadležnim za donošenje odluka u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i drugim institucijama odgovornim za zaštitu i unapređivanje prava deteta.