Please select your page

Округли сто "Збрињавање деце у стању потребе"

Округли сто - Збрињавање децеПокрајински заштитник грађана – омбудсман данас је организовао онлајн Округли сто на тему „Збрињавање деце у стању потребе“. Скуп је организован ради целовитог сагледавања проблема, потреба и сачињавања заједничких закључака и предлога за унапређење и адекватну заштиту деце са вишеструким сметњама и тешкоћама у менталном и физичком развоју, а која су због неадекватног родитељског старања издвојена или их је потребно издвојити из биолошке породице. Неретко, ова деца бивају укључена у психијатријски третман због аутодеструктивног понашања или се евидентирају као деца у сукобу са законом.

Округлом столу, уз проф. др Зорана Павловића, покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и Милана Дакића, заменика омбудсмана за права детета, присуствовали су представници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Покрајинског завода за социјалну заштиту, Клиничког центра Војводине, Центра за породични смештај и усвојење, Дечјег села и центара за социјални рад са територије АП Војводине. Присутни су поделили своја искуства и усагласили се у погледу закључка да проблем збрињавања деце у стању потребе произлази из неразвијеног система услуга у локалној заједници, недовољног броја хранитељских породица, као и неадкеватних капацитета установа социјалне заштите. Као могуће решење проблема у којем се, како је закључено на скупу,  тренутно налази око 25 деце на подручју АП Војводине, разматрано је формирање установа социјално-здравствене заштите, односно услуга које одговарају на потребе деце и њихових породица за интензивном, индивидуализованом и континуираном подршком у заједници.

Покрајински омбудсман, из године у годину, среће се са проблемом збрињавања ове групе деце о чему је указивао у својим годишњим извештајима и предлагао могућност да се актуелно, док се не развију одрживији видови подршке и заштите и не пронађу квалитетнија решења која ће бити у најбољем интересу детета и у складу са политиком деинституционализације, деца у оваквој ситуацији збрињавају у установама социјално - здравствене заштите. Међутим, иако је Законом о социјалној заштити прописана могућност оваквог начина збрињавања корисника, констатовано је да на територији Републике Србије још увек није установљена ниједна установа овог типа.

Закључци округлог стола биће достављени органима надлежним за доношење одлука у области социјалне и здравствене заштите и другим институцијама одговорним за заштиту и унапређивање права детета.