Please select your page

ДОСТОЈАНСТВО – ПРВО МЕЂУ ПРАВИМА

Конференција - Право на достојанствоАко постоје људска права, онда би право на достојанство требало да буде прво међу њима. Овим речима професора Јована Бабића, могла би се сумирати једнодневна међународна научно-стручна конференција о праву на људско достојанство која је данас, у организацији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и београдског Института за криминолошка и социолошка истраживања, одржана у Новом Саду. 

Тему конференције Порајински омбудсман је најавио већ у октобру прошле године и она је тада, можда, некоме и деловала као још једна досадна академска тема. Данас је, међутим, тема људског достојанства изузетно важна. Свет је суочен са пандемијом COVID 19 а мере које владе, како у Србији, тако и у свету, предузимају у борби против корона вируса заоштриле су питање људских права и у поље медијских, етичких и политичких анализа и истраживања увеле тему људског достојанства.

У раду конференције учествовали су представници стручних, научно-истраживачких, академских и других институција и организација из Аустралије, Босне и Херцеговине, Белорусије, Италије, Норвешке, Јапана, Мађарске, Северне Македоније, Румуније, Русије, Хрватске и Кине.

Тему конференције учесници скупа су тематизовали са становишта борбе против пандемије COVID 19, дечијих права, кривичног законодавства, злочина из мржње, слободе изражавања, социјалне заштите, као и из угла становника неформалних насеља.  У излагањима су навођени и неки конкретни примери грубог кршења права на достојанство, као што су телесно кажњавање деце, насиље у породици и вршњачко (адолесцентско) насиље, недостатак солидарности или  потпуне дехуманизације  људи, до које долази у савременим, постмодерним облицима ратовања.

Као и ранијих година, Покрајински омбудсман је и ове године све радове припремљене за конференцију публиковао у форми Годишњака.  Између корица зборника (на 744 странице) налазе се прилози четрдесет аутора и ауторки из земље и света. Окупљајући из године у годину велики број учесника различитих дисциплинарних усмерења, конференције Покрајинског омбудсмана све више се потврђују као респектабилан регионални форум за дебату о најважнијим питањима из области људских права.

Онлајн конференција - Право на достојанство - вебинар