Please select your page

Predstavnici Ambasade Švedske na sastanku sa Pokrajinskim zaštitnikom građana - ombudsmanom

Predstavnici Ambasade Švedske u Pokrajinskom ombudsmanuDanas je u prostorijama Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana održan sastanak na kom je dogovorena saradnja institucije sa Ambasadom Švedske u Srbiji. Sastanku su, uz pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana prof. dr Zorana Pavlovića, prisustvovali zamenik za zaštitu prava deteta Milan Dakić i savetnica u Pokrajinskom zaštitniku građana Svetlana Nešić Bajgo i predstavnici Ambasade  Švedske: savetnik – ministar, zamenik šefa misije Joachim Wearn,  koordinatorka za komunikacije i javnu diplomatiju Slavica Marković-Sandić i asistentkinja za administrativna pitanja Svetlana Tot.

Na sastanku je bilo reči o aktivnostima ovih dveju institucija u oblasti zaštite prava deteta i mogućnostima za dalju zajedničku saradnju na unapređenju položaja i zaštite prava deteta, posebno u oblasti zaštite dece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Povod za saradnju, između ostalog, je obeležavanje 75 godina od kako je švedska spisateljica Astrid Lindgren stvorila lik Pipi Duge Čarape sa kojom se druže generacije dece. Ujedno, Astrid Lindgren je u svom govoru Nikad nasilje koji je u Frankfurtu održala 1978. godine prilikom preuzimanja nagrade za mir, ukazala na to da je nemoguće graditi nenasilno društvo ako se deca vaspitavaju nasilnim metodama. Godinu dana kasnije, Švedska je bila prva država u svetu koja je zakonom zabranila telesno kažnjavanje dece.

Budući da je tema zabrane telesnog kažnjavanja dece u našoj zemlji i dalje kontraverzna u javnosti, naredne aktivnosti u saradnji sa Ambasadom Švedske, omogućiće roditeljima i stručnjacima da se bliže upoznaju sa iskustvima Švedske nakon više od trideset godina od zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim oblastima društvenog života, kao i sa najnovijim naučnim saznanjima u oblasti razvoja deteta i praksama odgoja i vaspitanja bez fizičkog i drugih vidova kažnjavanja dece. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman na ovaj način nastavlja sa aktivnostima koje promovišu i obezbeđuju podršku roditeljima i porodicama za kvalitetno, podsticajno roditeljstvo i brigu o celovitom razvoju deteta.