Please select your page

Активности Националог механизма против тортуре

Активности НПМТим Нациналног механизма против тортуре, у чијем раду учествује Покрајински заштитник грађана – омбудсман,  посетио је  јуче Специјалну психијатријску болницу “Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу.

Овом посетом чланови националног механизма, са којима је била и Анико Ширкова, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана,  желе да стекну увид у третман лица која се налазе  на извршењу мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, као и лица на извршењу одговарајућих заштитних мера изречених у прекршајном поступку.

Налази ове, као и посете свим осталим установама у којима се лече форензични пацијенти, биће сумирани у оквиру посебног тематског извештаја, са којим ће бити упознате и надлежне институције, и јавност.