Please select your page

Активности Националног механизма за превенцију тортуре

сајт рив вестТим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у чијем раду учествује Заштитник грађана, Покрајински заштитник грађана – омбудсман и невладине организације, посетио је током ове недеље Казнено - поправни завод у Сремској Митовици, као и Полицијску испоставу у Сремској Митровици и Специјалну болницу за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу.

Циљ ових посета тима Националног механизма за превенцију тортуре је да стекне што прецизнији увид ради праћења поступања полиције према доведеним и задржаним лицима, као и лица којима су изречене мере безбедности  обавезног психијатријског лечења и чувања.

Приликом посете Казнено - поправном заводу у Сремској Митровици један од главних циљева посете се односио на околности хапшења, саслушавања, полицијског задржавања и пријема у Завод. Током посете Заводу, посебна пажња била је посвећена и поступању завода у вези са присуством психоактивних супстанци и лечењу зависника. Тим НПМ-а је обишао и полицијске просторије за задржавање, где је извршен увид у материјалне услове и где је обављен разговор са задржаним лицима о поступку полиције приликом лишавања слободе. У посети Полицијској испостави Сремска Митровица чланови тима су пратили поступање полицијских службеника, обишли просторије за задржавање и разговарали са полицијским службеницима о начину остваривања права задржаних лица.

У посети Специјалној болници за психијатријеске болести „Др Славољуб Бакаловић“ извршен је  увид у материјалне услове боравка форензичких пацијената, посећене су просторије болнице, извршен је увид у протоколе и евиденције у вези са остваривањем права на приватност, као и у вези са остваривањем права на притужбе.

Након обављених  тематких посета свим установама где се врши обавезно психијатријско лечење и чување јавности ће бити понуђен посебан извештај.