Please select your page

Praktična nastava za studente Filozofskog fakulteta

Prakticna nastava za studente filozofskog fakultetaRazgovorom sa prof. dr Zoranom Pavlovićem, pokrajinskim ombudsmanom, danas je treća  grupa studenata Filozofskog fakulteta iz Novog Sada, smer socijalni rad, započela praktičnu nastavu u instituciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

U okviru četvorodnevne nastave studenti će biti upoznati sa osnivačkim aktom institucije, ulogom ombudmana u zaštiti ljudskih prava, načinom i organizacijom rada, predmetima iz oblasti socijalne politike, istraživanjima, odnosom ombudsmana sa nevladinim organizacijama i medijima.

Praktičnom nastavom rukovodi Aniko Širkova, zamenica pokrajinskog zaštitnika građana – ombudmana za opšte nadležnosti.