Please select your page

ON i ONA: Ravnopravni i osnaženi

ON i ONA: Ravnopravno osnaženiUčesnici projekta „ON/A ravnopravno OsN/Aženi“ posetili su danas instituciju Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana. U razgovoru sa predstavnicima institucije, upoznali su se sa nadležnostima, organizacijom i rada ombudsmana u oblasti zaštite ljudskih prava. 

Razlog posete učesnika projekta jeste rad ombudsmana u oblasti ravnopravnosti polova, a posebnu zainteresovanost su pokazali  za pitanja političke reprezentacije žena, prevazilaženja predrasuda i stereotipa, kao i za rad na  konkretnim predmetima iz oblasti ravnopravnosti polova.

 Projekat „ON/A ravnopravno OsN/Aženi“ zajednički realizuju OPENS i Centar za omladinski rad iz Novog Sada (CZOR), u saradnji sa univerzitetom Jonkoping iz Švedske. Projekat je deo programa „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“.

U projektu učestvuju mladi ljudi od 16 do 29 godina starosti, koji će svoje projektne aktivnosti okončati  predstavom  koja će tematizovati problematiku rodne ravnopravnosti.

ON i ONA: Ravnopravno osnaženi

ON i ONA: Ravnopravno osnaženi