Please select your page

Poseta gerontološkom centru Pančevo

Poseta gerontološkom centru PančevoPredstavnici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana posetili su Gerontološki centar u Pančevu 04. marta 2020. godine sklopu tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i obavili prvu posetu ovoj ustanovi socijalne zaštite. Tim Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) su pored pokrajinskog ombudsmana činili i predstavnici Zaštitnika građana Republike Srbije, MDRI-S i lekar specijalista neuropsihijatrije. Tokom posete obavljen je razgovor sa direktorkom i  rukovodstvom ustanove, gde su predstavnici Nacionalnog preventivnog mehanizma upoznati sa problemima i poteškoćama sa kojima se ustanova svakodnevno suočava. Posle razgovora sa rukovodstvom ustanove, članovi tima su nastavili posetu, koju su fokusirali na ležećim i dementnim korisnicima, ali takođe pokriveni su i svi ostali aspekti zaštite : zdravstvena zaštita, pravna zaštita, tretmanski rad i materijalni uslovi. Takođe obavljeni su razgovori i sa samim korisnicima ustanove. O izvršenoj poseti NPM će sačiniti izveštaj koji će biti dostavljen ustanovi i drugim nadležnim organima.