Please select your page

Poseta NPM-a KPZ Pančevo

Poseta NPM-a KPZ PančevoPredstavnici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Aniko Širkova, zamenica i Stefan Todorović, saradnik, učestvovali su u radu Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje torture, koji je prošle nedelje posetio Kazneno-popravni zavod u Pančevu. Ovo je prva poseta NPM-a novootvorenom Zavodu, gde su pored predstavnika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana učestvovali i predstavnici Zaštitnika građana i predstavnici udruženja koji se bave zaštitom ljudskih prava. Posebna pažnja tokom ove posete bila je posvećena prisustvu psihoaktivni supstanci u Zavodu i ova pojava je proučena iz bezbednosnog aspekta, kao i tretmanskog i zdravstvenog aspekta i sve to da se utvrdi stepen prisutnosti psihoaktivnih supstanci u zatvorima i odgovor kazneno – popravnih zavoda na taj problem. Nacionalni preventivni mehanizam će o izvršenoj poseti sačiniti izveštaj posete i preporuke koje će dostaviti nadležnim organima, kao i samom Zavodu.