Please select your page

Посета НПМ-а КПЗ Панчево

Посета НПМ-а КПЗ ПанчевоПредставници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Анико Ширкова, заменица и Стефан Тодоровић, сарадник, учествовали су у раду Националног превентивног механизма за спречавање тортуре, који је прошле недеље посетио Казнено-поправни завод у Панчеву. Ово је прва посета НПМ-а новоотвореном Заводу, где су поред представника Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана учествовали и представници Заштитника грађана и представници удружења који се баве заштитом људских права. Посебна пажња током ове посете била је посвећена присуству психоактивни супстанци у Заводу и ова појава је проучена из безбедносног аспекта, као и третманског и здравственог аспекта и све то да се утврди степен присутности психоактивних супстанци у затворима и одговор казнено – поправних завода на тај проблем. Национални превентивни механизам ће о извршеној посети сачинити извештај посете и препоруке које ће доставити надлежним органима, као и самом Заводу.