Please select your page

Практична настава за студенте факултета „Др Лазар Вркатић”

Студенти у посети Покрајинском омбудсману 2020Прва група студената са Факултета за правне и пословне студије др „Лазар Вркатић” започела је данас петодневну практичну наставу у институцији Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. 

Запослени у омбудсману упознаће студенте са Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана, са организацијом институције, њеним надлежностима, конкретним поступањем по притужбама, истраживањима, сарадњом са невладиним организацијама и институцијама која се баве заштитом људских права, као и са односом институције и медија.

Током извођења практичне наставе ментор студентима ће бити Анико Ширкова, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.