Please select your page

Zaštitimo decu od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja

Zoran Pavlovic - Konferencija o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanjaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović učestvovao je juče u radu konferencije „Evropski dan zaštite dece od seksulanog iskorišćavanja i zlostavljanja“, koju je Centar za prava deteta organizovao u Beogradu.

U svom obraćanju učesnicima konferencije prof. dr Pavlović je naglasio da je tema seksualnog zloupotreba dece izašla izvan usko specijalizovanog diskursa i postala tema o kojoj se govori kako u okviru porodice i škole, tako i na nivou strateških opredeljenja društva.

Pavlović je podsetio da su izmene Krivičnog zakonika RS (septembar 2009) kojima je inkriminisano i samo posedovanje dečije pornografije i hapšenje velikog broja osumnjičenih za navedeno krivično delo uzburkale javnost i otvorila brojna pitanja: Ko i zašto seksualno zlostavlja decu? Kako se boriti protiv toga? Kako zaštiti svoje dete? Kako kreirati funkcionalan sistem krivično pravne zaštite dece i efektivnih mera kažnjavanja zlostavljača?

Činjenica da se, kada govorimo o seksualnom iskorišćavanju i zlostavljanju dece, susrećemo sa pojmovima epidemije i ekspanzije jasno ukazuje na neefikasnost društvenog reagovanja na ovaj problem. Brojni naučni radovi i istraživanja na temu seksualne zloupotrebe dece sigurno su dali, naglasio je pokrajinski ombudsman, vredne uvide i značajne rezultate. Međutim, treba istaći i da to obilje literature stvara utisak da ova oblast pre liči na neuređen konglomerat različitih teorija i nalaza, nego na polje koje odlikuje sistematičnost, koherentnost i usmerenost ka cilju.

Pošto seksualno iskorišćavanje i zlostavljanje dece predstavlja teško kršenje prava deteta i ima dugotrajne posledice na njegov život i razvoj, potrebno je da se celo društvo angažuje kako bi se pomenuta krivična dela sprečila. U tom cilju potrebno je da deca budu informisana o svojim pravima i svesna rizika od seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja, kao i da znaju kako da se zaštite i kome treba da se obrate. Pored toga, potrebno je kreirati programe za podršku žrtvama i njihovim porodicama, ali i kreirati pravosudni sistem koji će biti prilagođen potrebama deteta.

Cilj konferencije je da se obeleži Evropski dan zaštite dece od seksualnog iskorišćvanja i zlostavljanja kroz podsticanje otvorene diskusije o prevenciji ovih krivičnih dela, zaštitu dece žrtava i eliminisanja njihove stigmatizacije, kao i jačanju participacije dece i promovisanju međunarodne podrške.

Konferencija je deo aktivnosti u okviru projekta „Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu“, koju Centar za prava deteta realizuje uz podršku Saveta Evrope.