Please select your page

Čas ljudskih prava u Karlovačkoj gimnaziji

Čas ljudskih prava u Karlovačkoj gimnazijiPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je učenicima Karlovačke gimnazije juče održao interaktivno predavanje o ljudskim pravima i pravima deteta pod nazivom „Čas ljudskih prava“.

To je bila prilika da zamenik pokrajinskog zaštitnika građana za prava deteta Milan Dakić razgovara sa učenicima i upozna ih s pojmom, značajem i razvojem ljudskih prava kroz istoriju, te normativnim, institucionalnim i funkcionalnim mehanizmima njihovog ostvarivanja, zaštite i unapređenja, a posebno je bilo reči o radu institucije ombudsmana u oblasti zaštite prava deteta.

Učenici su kroz ilustrativne primere upoznati sa četiri osnovna principa Konvencije UN o pravima deteta, nakon čega su oni sami pokrenuli konkretne teme i probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu, te iznosili sopstvena gledišta i moguća rešenja za unapređenje dečijih prava.

Oko 80 učenika Gimnazije uzelo je aktivno učešće u ovoj aktivnosti koju je organizovao Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman  u okviru Festivala prava deteta.