Please select your page

Imunizacija – pravo deteta, naša odgovornost

Tribina - Imunizacija i prava detetaImunizacija, kao preventivna mera zaštite osoba, naročito dece, od zaraznih bolesti davanjem vakcina smatra se jednom od najvažnijih javno zdravstvenih mera čije sprovođenje ima prioritet u odnosu na sprovođenje svih drugih mera u oblasti zdravstvene zaštite   Vakcinacijom dece obezbeđuje se njihova zaštita od posledica zaraznih i potencijalno smrtonosnih bolesti. Istovremeno, važno je znati da vakcinisane osobe ne samo da štite sebe od zaraznih bolesti, nego sprečavaju širenje bolesti unutar zajednice, te se samo visokim procentom vakcinisanih obezbeđuje kolektivni imunitet. Dugogodišnji visok obuhvat vakcinama doprinosi tome da se neke zarazne bolesti iskorene ili svedu na retku pojavu.

Republika Srbija je još u 19. veku prihvatila vakcinaciju kao najbržu, najefikasniju i najekonomičniju meru prevencije protiv zaraznih bolesti i donela zakonsku obavezu vakcinisanja dece.

Uprkos tome, poslednjih godina suočavamo se s činjenicom da je došlo do pada poverenja u kompletan sistem imunizacije. To je rezultiralo time da bolesti koje se mogu sprečiti vakcinom i dalje predstavljaju pretnju širom sveta, što dokazuje i  pojava epidemije malih boginja u pojedinim evropskim zaemljama, uključujući i Republiku Srbiju. Brojne su predrasude o vakcinaciji koje se opažaju u javnosti, od najučestalijeg straha pojedinih roditelja da MMR vakcina izaziva autizam; do toga da vakcinisane osobe ne moraju da se plaše i brinu što postoje nevakcinisani ljudi, jer su zaštićeni vakcinacijom; da postoji veliki rizik od najgorih komplikacija nakon vakcinacije; sumnje u bezbednost sastava vakcine; da je pravo da se odbije vakcina ljudsko pravo garantovano Ustavom i Zakonom o pravima pacijenata; te da postoji skriveni interes farmaceutskih kompanija u proizvodnji vakcina i slično.

S ciljem da se javnost informiše o važnosti imunizacije i da se ukaže na posledice odbijanja vakcinacije dece, sa željom da se uklone predrasude i nepoverenja u pogledu neophodnosti i bezbednosti vakcinacije i da se ublaži negativan uticaj glasina i dezinformacija na sprovođenje imunizacije, Institut za javno zdravlje Vojvodine organizovao je tribinu „Imunizacija i prava deteta“.

Tribina je održana u sredu, 6. novembra 2019. godine, u Velikoj sali Kulturnog centra Novog Sada, u okviru Festivala prava deteta čiji inicijator je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman. Ovom prilikom su kompetentni stručnjaci, izneli naučno-zasnovane činjenice o savremenoj imunizaciji i, svako iz svog ugla i na osnovu iskustva, ukazali na praksu kršenja dečijih prava u slučaju odbijanja imunizacije od strane roditelja. Posebno je istaknut značaj saradnje i zajedničkog delovanja na intenzivnoj promociji imunizacije dece.

Na početku Skupa, prisutnima se obratio prof. Dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, a govornici na tribini bili su:

Doc. dr Mioljub Ristić, epidemiolog, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Vojvodine;

Prof. dr Marko Škorić, sociolog, Filozofski fakultet u Novom Sadu;

Milan Dakić, dipl. pravnik, zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana za prava deteta;

Dr Vesna Vuleković, pedijatar, načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja „Novi Sad“;

Mirjana Pilipović Kojić, socijalni radnik – supervizor, Centar za socijalni rad Grada Novog Sada;

Doc. dr Snežana Ukropina, spec. socijalne medicine, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Vojvodine

Tribina - Imunizacija i prava deteta