Please select your page

Sa učenicima Osnovne škole „Miloš Crnjanski“ iz Srpskog Itebeja u ekološkoj akciji

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman sa učenicima škole u ekološkoj akciji - Festival prava detetaU petak 1. novembra, u okviru aktivnosti Festivala prava deteta kojom se promoviše Konvencijom zajemčeno pravo da obrazovanje deteta treba da bude usmereno i na razvoj poštovanja životne sredine, učenici petog i šestog razreda Osnovne škole „Miloš Crnjanski“ iz Srpskog Itebeja, preduzeli su ekološku akciju. Učenici su uz podršku svojih nastavnika i zaposlenih u školi sakupljali komunalni otpad na više lokacija, kao što je obala reke Begej, mesni park i školsko dvorište i park. Takođe su posadili i jedanaest stabala drveta na odgovarajućim lokacijama, a potom osmišljavali kako će zaštititi mladice. Grupa učenika i učenica izašla je i na lokalitet atara u blizini kao bi utvrdili prisustvo poljoprivrednog otpada. O ovome su napravili izveštaj i foto-dokumentaciju, o čemu će obavestiti i nadležne organe. U međuvremenu, grupa učenika i učenica radila je na izradi likovnih radova na temu ekologije i panoa sa eko-porukama. Po povratku sa ove radne akcije, učenici su imali priliku da slušaju kratko predavanje diplomiranog inženjera šumarstva Srđana Marčete o značaju akcije koju su upravo sproveli sa stanovišta zaštite životne sredine, a potom im se obratio i zamenik Pokrajinskog ombudsmana za prava deteta Milan Dakić, ukazujući na to koliko je ostvarivanje prava na participaciju dece u ovim i drugim aktivnostima od značaja za čitavo društvo, a koje svoju pravu svrhu ispunjava naročito kada su deca prethodno pravilno i potpuno informisana o značaju radnji koje treba da preduzmu, kao u slučaju ove akcije. Zamenik Dakić se na kraju svim učenicima zahvalio što su sproveli ovu ekološku akciju, a posebno domaćinu, lokalnom ombudsmanu Opštine Žitište Aleksi Kuzmanu, na sjajnoj organizaciji ovog događaja.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman sa učenicima škole u ekološkoj akciji - Festival prava deteta

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman sa učenicima škole u ekološkoj akciji - Festival prava deteta

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman sa učenicima škole u ekološkoj akciji - Festival prava deteta