Please select your page

Deci na bolničkom lečenju na Insitutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine poklonjeni paketi knjiga i slikovnica

Festival prava deteta - Deci poklonjeni paketi knjiga i slikovnicaBoravak u bolnici za dete može biti traumatično iskustvo, jer deca uz to što su bolesna, odvojena su često i od svojih porodica, vršnjaka i poznatog okruženja. Zbog toga je važno i u bolničkim uslovima obezbediti deci okruženje i sadržaje koji odgovaraju njihovim potrebama i odražavaju prirodnu sredinu za dete. Svakom detetu, u skladu s njegovim uzrastom i stanjem u kojem se nalazi, važno je omogućiti igru, rekreaciju, učenje.

Danas znamo da čitanje sa detetom doprinosi razvijanju pažnje i rečnika, a samim tim i razvijanju veština komunikacije, razumevanju socijalnih situacija, ponašanja drugih, razumevanju uzročno-posledičnih veza i međuljudskih odnosa. Čitanje doprinosi i prepoznavanju i regulaciji emocija, razvoju empatije, a time i boljem snalaženju deteta u stresnim situacijama, kakva je i situacija boravka u bolnici.

Sa željom da deca na bolničkom lečenju u celosti uživaju svoja prava i da im vreme provedeno u bolnici protekne sa što manje stresa, a više pozitivnih stimulativnih iskustava, Gradska biblioteka u Novom Sadu poklonila je pakete slikovnica i knjiga za decu različitog uzrasta Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

Događaj je upriličen u okviru Festivala prava deteta koji organizuje Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, a ovim povodom održan je sastanak u prostorijama Instituta kom su prisutvovali: zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava deteta Milan Dakić, v.d. direktora Instituta doc. dr Jelena Antić, rukovoditeljka Dečjeg odeljenja Biblioteke Katarina Novaković, glavna medicinska sestra Insitituta Borislavka Dragišić, glavna med. sestra Klinike za pedijatriju Biljana Ugrica Milovanović i glavna med. sestra Klinike za dečju hirurgiju Sniježana Trkulja.

Dečjem odeljenju Gradske biblioteke u Novom Sadu direktorka Insitituta uručila je zahvalnicu za pokazanu humanost i pomoć u lečenju bolesne dece.

Festival prava deteta - Deci poklonjeni paketi knjiga i slikovnicaFestival prava deteta - Deci poklonjeni paketi knjiga i slikovnicaFestival prava deteta - Deci poklonjeni paketi knjiga i slikovnica