Please select your page

Dečija prava - korak ka boljem i humanijem svetu

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsman - 29-30. oktobar 2019. godine„Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman će i iduće godine, kao što je to činio i prethodne tri godine, organizovati međunarodnu konferenciju. Koristim priliku da najavim da će tema  naše buduće konferencije biti pravo na dostojanstvo“.

U svom završnom obraćanju učesnicima konferencije „Zaštita prava deteta – 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta“ prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman, ukazao je na činjenicu da svi ključni dokumenti o ljudskim pravima pominju dostojanstvo. „Nema dostojanstvenog  života, ako se pojedincima uskraćuju i krše njihova prava. Kao institucija koja se bavi ljudskim pravima i insistira na njihovom poštovanju i efikasnoj zaštiti smatramo sasvim prirodnim i logičnim da u fokus našeg interesovanja stavimo i temu ljudskog dostojanstva“.

Zaključujući dvodnevni međunarodni stručno-naučni skup profesor Pavlović je izrazio zadovoljstvo radom ovogodišnje konferencije,  velikim odzivom učesnika, kao i ispoljenoj delikatnosti u obradi osetljive teme dečijih prava.

„Naš dvodnevni rad je pokazao da se dečija prava nikako ne mogu smatrati akademskom temom. U pitanju je tema koja nadilazi teorijski interes i zadire u svakodnevno funkcionisanje, kako institucija, tako i velikog broja ljudi koji rade sa decom i za decu. Otvorili smo brojna pitanja i nekima od njih posvetili više pažnje, nego drugima. Činjenica da se na ovoj konferenciji nismo više bavili pravima nerođene dece, dečijim brakovima ili, na primer, adolescentskim nasiljem ne znači“, naglasio je pokrajinski ombudsman, „da te teme smatramo nevažnim.  Dečija prava su dinamična i kompleksna oblast i, jednostavno, nije bilo moguće elaborirati sve aspekte dečijih prava. Ono što je važno i oko čega se svi slažemo jeste da moramo insistirati na nekoliko stvari: prvo, na holističkom, intersektorskom i multisektorskom pristupu dečijim pravima; drugo, na jedinstvenom i koherentnom pravnom sistemu u čijoj je osnovi najbolji interes deteta; treće, na jačanju kapaciteta institucija socijalne zaštite; četvrto, na kadrovskom ekipiranju institucija koje se bave pravima dece. Dodaću rečenom i to da se u narednom periodu moramo više baviti i zdravstvenim aspektom dečijih prava“.

Zahvaljujući se učesnicima skupa na trudu i vremenu koje su odvojili da bi u njemu učestvovali, medijima na pažnji koji su konferenciji posvetili, a Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na razumevanju i podršci,  profesor Pavlović je naglasio da korak koji su pre trideset godina učinile Ujedninjene nacije usvajanjem Konvencije o pravima deteta mora biti nastavljen, ako želimo bolji i humaniji svet za našu decu i sve nas.

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsman - 29-30. oktobar 2019. godine

 

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsman - 29-30. oktobar 2019. godine

 

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsman - 29-30. oktobar 2019. godine

 

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsman - 29-30. oktobar 2019. godine

 

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsman - 29-30. oktobar 2019. godine

 Fotografije su preuzete sa web portala Magyar Szó