Please select your page

Дечија права - корак ка бољем и хуманијем свету

Трећа међународна научно-стручна конференција Покрајинског заштитника грађана - омбудсман - 29-30. октобар 2019. године„Покрајински заштитник грађана – омбудсман ће и идуће године, као што је то чинио и претходне три године, организовати међународну конференцију. Користим прилику да најавим да ће тема  наше будуће конференције бити право на достојанство“.

У свом завршном обраћању учесницима конференције „Заштита права детета – 30 година од усвајања Конвенције о правима детета“ проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, указао је на чињеницу да сви кључни документи о људским правима помињу достојанство. „Нема достојанственог  живота, ако се појединцима ускраћују и крше њихова права. Као институција која се бави људским правима и инсистира на њиховом поштовању и ефикасној заштити сматрамо сасвим природним и логичним да у фокус нашег интересовања ставимо и тему људског достојанства“.

Закључујући дводневни међународни стручно-научни скуп професор Павловић је изразио задовољство радом овогодишње конференције,  великим одзивом учесника, као и испољеној деликатности у обради осетљиве теме дечијих права.

„Наш дводневни рад је показао да се дечија права никако не могу сматрати академском темом. У питању је тема која надилази теоријски интерес и задире у свакодневно функционисање, како институција, тако и великог броја људи који раде са децом и за децу. Отворили смо бројна питања и некима од њих посветили више пажње, него другима. Чињеница да се на овој конференцији нисмо више бавили правима нерођене деце, дечијим браковима или, на пример, адолесцентским насиљем не значи“, нагласио је покрајински омбудсман, „да те теме сматрамо неважним.  Дечија права су динамична и комплексна област и, једноставно, није било могуће елаборирати све аспекте дечијих права. Оно што је важно и око чега се сви слажемо јесте да морамо инсистирати на неколико ствари: прво, на холистичком, интерсекторском и мултисекторском приступу дечијим правима; друго, на јединственом и кохерентном правном систему у чијој је основи најбољи интерес детета; треће, на јачању капацитета институција социјалне заштите; четврто, на кадровском екипирању институција које се баве правима деце. Додаћу реченом и то да се у наредном периоду морамо више бавити и здравственим аспектом дечијих права“.

Захваљујући се учесницима скупа на труду и времену које су одвојили да би у њему учествовали, медијима на пажњи који су конференцији посветили, а Министарству просвете, науке и технолошког развоја на разумевању и подршци,  професор Павловић је нагласио да корак који су пре тридесет година учиниле Уједнињене нације усвајањем Конвенције о правима детета мора бити настављен, ако желимо бољи и хуманији свет за нашу децу и све нас.

Трећа међународна научно-стручна конференција Покрајинског заштитника грађана - омбудсман - 29-30. октобар 2019. године

 

Трећа међународна научно-стручна конференција Покрајинског заштитника грађана - омбудсман - 29-30. октобар 2019. године

 

Трећа међународна научно-стручна конференција Покрајинског заштитника грађана - омбудсман - 29-30. октобар 2019. године

 

Трећа међународна научно-стручна конференција Покрајинског заштитника грађана - омбудсман - 29-30. октобар 2019. године

 

Трећа међународна научно-стручна конференција Покрајинског заштитника грађана - омбудсман - 29-30. октобар 2019. године

 Фотографије су преузете са web портала Magyar Szó