Please select your page

Права деце су наша инвестиција за будућност

Свечано отварање конференције 2019У уторак, 29. октобра 2019. године је у Новом Саду почео са радом међународни дводневни научно-стручни скуп посвећен значајном јубилеју – тридесетогодишњици од усвајања Конвенције о правима детета. Скуп су организовали Покрајински заштитник грађана – омбудсман и Институт за криминолошка и социолошка истраживања из Београда.

Организован под називом  „Заштита права детета - 30 година од усвајања Конвенције о правима детата“,  скуп је по речима проф. др Зорана Павловића, покрајинског омбудсмана, још једна прилика да се подсетимо „да је Конвенција утемељила обавезе држава потписница да на активан начин упознају, како одрасле, тако и децу, са принципима и одредбама којима је конкретизована Општа декларација о правима човека, а по којима детињству припада посебна брига и помоћ“.

Павловић је нагласио да права деце нису октроисана и дарована, него су, као и сва људска права, урођена и да без њих здрав и продуктиван живот појединца није могућ. Имајући у виду комплексну и плуралну културолошку природу нашег друштва, покрајински омбудсман је истакао да велика одговорност за одрастање и образовање деце припада и онима који креирају те контексте. Поред тога, проф. Павловић подвукао је и значај личног примера, јер је он од конститутивног значаја за одрастање деце у здраве, самосвесне, самосталне и одговорне грађане.

Поздрављајући учеснике конференције, Покрајински омбудсман је позвао учеснике скупа, као и представнике надлежних институција, да одговорно преузму све обавезе које произилазе из Конвенције и предузму све мере како би се дечија права унапредила и како би већ данас постали учесници у креирању једног бољег света – света у коме ће деца бити призната и као субјекти права, и као бића која су нам једнака у достојанству и правима.  

Ивана Стевановић, директорка Института за криминолошка и социолошка истраживања,  у свом је излагању подсетила присутне да је Конвенција први документ који признаје дете као субјект права и позвала их да обрате пажњу на достојанство детета и креирају  правни оквир који ће деци омогућити достојанствен живот. Она је истакла да је кључна претпоставка за такав живот да  живимо заједно са децом, а не поред њих, да их пажљиво слушамо и учимо једни од других“.

Пажња коју посвећујемо деци, то је наша инвестиција у будућност, нагласио је Михал Нјилаш, потпредседник покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, управу и националне мањине. У свом излагању Нјилаш је упозорио да само од нас зависи да ли ће Конвенција о правима детета бити мртво слово на папиру или ће бити жив и функционалан документ. Он је рекао и да се секретаријат на чијем је челу труди да унапреди положај деце у Војводини и створи бољи свет, изражавајући при томе своје дубоко уверење да у том настојању запослени у секретаријату нису усамљени.

У уводном делу, учесницима конференције су се обратили још и Сузана Пауновић, директорица Канцеларије за људска и мањинска права, Ненад Вујић, директор Правосудне академије, Северине Леонарди, заменица директорице УНИЦЕФ-а у Србији,  Фабиан Адриан, декан Универзитета у Печују, Џозеф Мелот, заменик шефа Мисије ОЕБС-а у Србији, као и академик проф. др Тибор Варади.

У свом излагању Мелот је подсетио да Мисија ОЕБС-а помаже успостављање независних и одговорних институција у Србији и да је природно што је своју помоћ понудила и приликом оснивања институције покрајинског омбудсмана. Наше партнерство са покрајинским заштитником грађана обухвата, нагласио је Мелот, заштиту права деце, националних мањина и родну равноправност, недискриминацију и заштиту животне средине. Када је о правима деце реч, заменик шефа Мисије ОЕБС-а је навео да су наша друштва дужна да осигурају најбољи интерес деце без пратње, медијску и дигиталну писменост, безбедност деце на интернету, као и борбу против трговине децом.

Комплекс проблема које у свом излагању нотирао заменик шефа Мисије ОЕБС-а употпунио је Ненад Вујић напоменом да би посебну пажњу требало посветити и деци мигрантима, као и одрастању девојчица, како не би била изложена насиљу и сексуалној експлоатацији.

Амбициозно замишљена, овогодишња конференција ће настојати да у елаборацији права детета захвати и покрије широк распон тема – од концепта дечије правде, преко права деце на невиност,  партиципацију и заштиту од порнографије, до концепта одговорног родитељства и права нерођене деце.

Као и прошле године, конференција је и ове године окупила велики број учесника, њих преко педесет, из Америке, Енглеске, Норвешке, Холандије, Италије, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Мађарске, Русије, Кине и других земаља. Конференција је окупила људе различитог дисцилинарног усмерења и богатог професионалног искуства, како би комплес дечијих права био на што потпунији начин елабориран. Уосталом, зборник који је пред почетак конференције публиковао покрајински омбудсман на леп начин илуструје намере организатора скупа. Припадници грађанске, академске и стручне јавности наћи ће, уверени су у Покрајинском омбудсману, подстицајне прилоге за свој даљи истраживачки рад у динамичној области дечијих права.

У току конференције одржаће се и два округла стола на којима ће се дебатовати о заштити права деце, али из различитих перспектива; на првом ће се дечија права тематизирати из угла независних иснтитуција и установа социјалне заштите, док ће се на другом округлом столу говорити о улози правосудних органа у заштити права деце.  

Свој дводневни рад конференција у Новом Саду ће окончати потписивањем регионалног споразума  о сарадњи између Покрајинског заштиника грађана – омбудсмана и Омбудсмана за дјецу Републике Српске. Споразум предвиђа сарадњу у областима истраживачког рада, организације заједничких саветовања и кампања, издавању заједничких саопштења о кршењу права детета, међусобне студијске посете изабраних, постављених и запослених лица ради консултације, размене знања и искустава, као и поступање једне споразумне стране по замолници за правну помоћ друге споразумне стране.

Конференција „Заштита права детета – 30 година од усвајања Конвенције о правима детета“ одржава се у Ректорату Универзитета у Новом Саду, а њену организацију је подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Конференција је почела наступом хора новосадске гимназије „Светозар Марковић“.