Please select your page

Pokrajinski zaštitnik građana učestvovao na godišnjem sastanku Mreže ombudsmana za decu Jugoistočne Evrope (CRONSEE)

CRONSEE-2019Mreža ombudsmana za decu Jugoistočne Evrope (CRONSEE) okupila je 17. oktobra, na regionalnom tematskom sastanku u Tirani, predstavnice i predstavnike institucija ombudsmana iz zemalja regiona, kao i predstavnike međunarodne organizacije Save the Children, koja podržava rad ove mreže od njenog osnivanja. U ime institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana na tematskom sastanku učestvovao je Milan Dakić, zamenik ombudsmana za prava deteta i Marija Miladinović, savetnica. 

Tema ovogodišnjeg sastanka bila je "Zaštita prava dece migranata". Razmenjujući međusobno iskustva i ostvarene rezultate u pogledu postupanja institucija u obezbeđivanju adekvatne zaštite dece migranata,  Ombudsmani su se saglasili s tim da su deca nesumnjivo najranjivija i najugroženija grupa u migrantskoj krizi, posebno deca bez pratnje, a na svom putu do novog odredišta deca migranti izloženi su brojnim opasnostima i rizicima, uključujući neadekvatnu brigu, trgovinu ljudima, ekonomsku i seksualnu eksploataciju, nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Za ostvarivanje prava dece migranata garantovanih Konvencijom o pravima deteta, neophodno je identifikovati ključne rizike kojima su izložena, izvršiti analizu programa podrške i zaštite koje im se pružaju, kao i mogućnosti za jačanje i unapređenje istih. U okviru radnih grupa, učesnici su pokušali da naglase dužnost institucija sistema da prepoznaju i pravovremeno i adekvatno reaguju u rizičnoj situaciji primenom mera i aktivnosti, čijom realizacijom će se obezbediti odgovarajući uslovi za prijem deteta, adekvatan pristup uslugama socijalne zaštite, ostvarivanje najvišeg stepena zdravstvene zaštite, pravo na kvalitetno obrazovanje. S ciljem da se doprinese što boljem razumevanju situacije u kojoj se deca migranti nalaze i ostvarivanju u punoj meri prava propisanih Konvencijom, formulisane su preporuke koje podrazumevaju koordinisano delovanje svih nadležnih institucija, preduzimanje mera i aktivnosti na unapređenju njihove zaštite i pravovremenu reakciju u skladu s najboljim interesom deteta.

Mreža CRONSEE, osnovana je 2006. godine s ciljem da institucije ombudsmana sarađuju i međusobno se osnažuju putem razmene iskustava i dobrih praksi, a čine je nezavisne institucije za zaštitu prava dece na državnom, regionalnom i lokalnom nivou. Danas ova regionalna mreža ima 14 članica i čine je predstavnici ombudsmana iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Bugarske, Crne Gore, Kipra, Grčke, Hrvatske, Kosova*, Makedonije, Rumunije, Slovenije, Srbije i AP Vojvodine.

Analizirajući dosadašnji rad Mreže, konstatovano je da je mreža izuzetno koristan mehanizam za razmenu iskustava i lakšeg rešavanja konkretnih slučajeva u praksi institucija ombudsmana u Jugoistočnoj Evropi u vezi sa zaštitom i unapređenjem prava deteta. Sa aspekta održivosti Mreže najaktuelnije pitanje i dalje je način efikasnog i svrsishodnog organizovanja njenog daljeg funkcionisanja, a u skladu sa potrebama i raspoloživim resursima svih institucija članica.

 

*Utvrđeno rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999)

CRONSEE-2019