Please select your page

Pokrajinski ombudsman u poseti Domu „Veternik“

Poseta Ppokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana Domu "Veternik"Zamenica pokrajinskog ombudsmana Aniko Širkova učestvovala je juče u nenajavljenoj poseti Domu „Veternik“ kao članica tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, u kome su bile i predstavnice Zaštitnika građana Republike Srbije, Inicijative zaprava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S) i jedna lekarka. Ova poseta je prva u nizu poseta čiji će cilj biti sagledavanje i unapređenje položaja žena u institucijama zatvorenog tipa u oblasti zaštite i unapređenja njihovih reproduktivnih prava, nakon čega će Nacionalni mehanizam za prevenciju torture sačiniti jedinstveni izveštaj.

Dom „Veternik“ je ustanova socijalne zaštite za osobe ometene u razvoju u kojoj trenutno boravi 500 korisnika i korisnica koji su smešteni unutar ustanove u skladu sa uzrastom i nivoima samostalnosti, ili u male kućne zajednice ili u klasičan paviljonski smeštaj. Nakon obilaska objekta, Tim je obavio razgovore sa direktorkom i zaposlenima, a zatim i sa jednim delom korisnica koje su bile raspoložene za konverzaciju. Teme su bile ostvarivanje ženskih prava – prava na intimu, reproduktivnih prava, pristanka na medicinsku meru, zaštite od seksualnog nasilja itd.

Ratifikujući Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom,  Republika Srbija se, između ostalog, obavezala da će obezbediti osobama sa invaliditetom isti izbor, kvalitet i standard besplatne ili pristupačne zdravstvene zaštite i programe koji se nude drugim licima, uključujući u oblasti seksualnog ili reproduktivnog zdravlja i javnih zdravstvenih programa namenjenih širokoj populaciji. U praksi se osobe sa invaliditetom, a naročito žene sa psihosocijalnim i intelektualnim invaliditetom, suočavaju sa oduzimanjem mogućnosti izbora i donošenja sopstvenih odluka – umesto njih odluke donose staratelji, članovi porodice i drugi, čime se direktno krši član 12. Konvencije, odnosno njihova prava na jednako priznanje pred zakonom. Iz tog razloga, veoma je važno omogućavanje pristupa informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju za osobe sa invaliditetom, posebno žene budući da su često višestruko diskriminisane.

Imajući u vidu sve navedeno, Pokrajinski zaštitnik građana je u toku 2018. godine sproveo istraživanje o reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetom u AP Vojvodini kako bi prikupio podatke o nedostacima koji su prisutni u praksi zdravstvenih i drugih relevantnih institucija, a u cilju unapređenja pristupačnosti zdravstvenih usluga u oblasti reproduktivnog zdravlja.