Please select your page

Покрајински омбудсман у посети Дому „Ветерник“

Посета Ппокрајинског заштитника грађана - омбудсмана Дому Заменица покрајинског омбудсмана Анико Ширкова учествовала је јуче у ненајављеној посети Дому „Ветерник“ као чланица тима Националног механизма за превенцију тортуре, у коме су биле и представнице Заштитника грађана Републике Србије, Иницијативе заправа особа са менталним инвалидитетом (МДРИ-С) и једна лекарка. Ова посета је прва у низу посета чији ће циљ бити сагледавање и унапређење положаја жена у институцијама затвореног типа у области заштите и унапређења њихових репродуктивних права, након чега ће Национални механизам за превенцију тортуре сачинити јединствени извештај.

Дом „Ветерник“ је установа социјалне заштите за особе ометене у развоју у којој тренутно борави 500 корисника и корисница који су смештени унутар установе у складу са узрастом и нивоима самосталности, или у мале кућне заједнице или у класичан павиљонски смештај. Након обиласка објекта, Тим је обавио разговоре са директорком и запосленима, а затим и са једним делом корисница које су биле расположене за конверзацију. Теме су биле остваривање женских права – права на интиму, репродуктивних права, пристанка на медицинску меру, заштите од сексуалног насиља итд.

Ратификујући Конвенцију о правима особа са инвалидитетом,  Република Србија се, између осталог, обавезала да ће обезбедити особама са инвалидитетом исти избор, квалитет и стандард бесплатне или приступачне здравствене заштите и програме који се нуде другим лицима, укључујући у области сексуалног или репродуктивног здравља и јавних здравствених програма намењених широкој популацији. У пракси се особе са инвалидитетом, а нарочито жене са психосоцијалним и интелектуалним инвалидитетом, суочавају са одузимањем могућности избора и доношења сопствених одлука – уместо њих одлуке доносе старатељи, чланови породице и други, чиме се директно крши члан 12. Конвенције, односно њихова права на једнако признање пред законом. Из тог разлога, веома је важно омогућавање приступа информацијама о сексуалном и репродуктивном здрављу за особе са инвалидитетом, посебно жене будући да су често вишеструко дискриминисане.

Имајући у виду све наведено, Покрајински заштитник грађана је у току 2018. године спровео истраживање о репродуктивном здрављу жена са инвалидитетом у АП Војводини како би прикупио податке о недостацима који су присутни у пракси здравствених и других релевантних институција, а у циљу унапређења приступачности здравствених услуга у области репродуктивног здравља.