Please select your page

Покрајински омбудсман учествовао у раду округлог стола поводом представљања превода општих коментара 6 и 7 Комитета УН за права особа са инвалидитетом

Права особа са инвалидитетомПокрајински заштитник грађана – омбудсман учествовао је данас у раду округлог стола поводом реализације пројекта - Општи коментари 6 и 7 Комитета УН за права особа  са инвалидитетом - консултације са организацијама особа са инвалидитетом као  предуслов равноправног учешћа ових особа у друштву, који у оквиру конкурса “Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији за 2019. годину”  спроводи Национална организација особа с инвалидитетом Србије (НООИС), уз  финансијску подршку Канцеларије за људска и мањинска права.

Учесницима округлог стола у Новом Саду, који је окупио представнике градских и  покрајинских организација особа с инвалидитетом, представнике институција и  независних државних тела, представљени су и резултати анализе о спровођењу  препорука Комитета УН коју је НООИС урадио током 2018. године уз подршку  Канцеларије за људска и мањинска права.

Покрајински заштитник грађана проф. др Зоран Павловић је у свом обраћању  присутнима указао на чињеницу да је поштовање права особа са инвалидитетом од  суштинског значаја за побољшање њиховог положаја у друштву. Особе с  инвалидитетом су посебно осетљива група и суочавају се са многобројним проблемима  у свакодневном животу, укључујући социјалну невидљивост и изолацију,  неприступачност, како органа државне управе, тако и културних, здравствених и  институција социјалне заштите, затим тешкоће у остваривању права на материјалну  подршку, али и неинформисаност самих особа о својим правима и начинима њиховог остваривања. 

Омбудсман је и овом приликом истакао важност планирања и пружања адекватне интерсекторске подршке особама с инвалидитетом, како у погледу омогућавања  њиховог њиховог пуног учешћа у свим сферама живота, тако и с циљем поштовања и  унапређења права прописаних Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом.