Please select your page

Покрајински омбудсман на EXIT фестивалу

Покрајински заштитник грађана на ЕXИТ фестивалу 2019Покрајински заштитник грађана – омбудмсан учествовао је на овогодишњем ЕXIТ фестивалу у оквиру ОPENS State of ЕXIТ зоне.

Учешће на ЕXIТ фестивалу била је прилика да Омбудсман непосредније комуницира са младима, информише их о људским правима, а истовремено и да стекне увид у потребе, интересовања и проблеме младих данас.

На штанду Покрајинског заштитника грађана током четири дана фестивала посетиоци су имали прилику да искажу своје мишљење о институцији омбудсмана и о људским правима, као и да попуне упитник чија садржина обухвата питања у вези с тим како млади виде актуелне проблеме у вези с људским правима у земљи у којој живе и глобално у свету и како ови проблеми утичу на миграције младих. Покрајински омбудсман очекује да ће на основу добијених резултата стећи више увида у потребе младих у Србији и њиховим специфичностима у односу на младе из других земаља Европе и Света, на основу којих ће креирати смернице и план за подршку и даљу сарадњу са организацијама младих и за младе.

Посвећеност унапређењу положаја деце и младих и ефикасној заштити њихових права Покрајински омбудсман исказао је у протеклом периоду закључивањем споразума о сарадњи са више омладинских организација са територије АП Војводине, као и организовањем заједничких активности са појединим омладинским организацијама.

Покрајински заштитник грађана на ЕXИТ фестивалу 2019

Покрајински заштитник грађана на ЕXИТ фестивалу 2019