Please select your page

Održan seminar o pravima deteta

Seminar o pravima detetaJuče su, u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, zamenik za prava deteta Milan Dakić i savetnice Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana održali seminar „Prava deteta“. Seminar, na kome je prisustvovalo 20 studenktiknja i studenata osnovnih, master i doktorskih studija pravnih i društveno-humanističkih nauka, realizovan je uz podršku organizacije UMNI Novi Sad.

Učesnice i učesnici seminara imali su priliku da kroz predavanja, ali i kroz pažljivo osmišljene interaktivne vežbe i studije slučaja iz prakse Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, steknu nova saznanja i da promišljaju o konkretnim slučajevima kršenja prava deteta vodeći se pristupom prava deteta i perspektivom Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podseća na to da se ove godine obeležava 30. rođendan Konvencije o pravima deteta, najvišeg univerzalnog standarda prava deteta i pravno-obavezujućeg dokumenta za sve države članice koje su je ratifikovale. Konvencija je, međutim, više od toga i možemo je smatrati svojevrsnim putokazom ka izgradnji sveta u kom svako dete ima mogućnost da u potpunosti razvija svoje lične potencijale, da uživa ravnopravan status ljudskog bića i bezuslovno poštovanje ličnog dostojanstva i integriteta.