Please select your page

Право детета на партиципацију у системима правосуђа, социјалне заштите, образовања и здравствене заштите

Права детета

Покрајински заштитник грађана – омбудсман присуствовао је конференцији коју је 20. маја 2019. године у Београду организовао Центар за права детета у оквиру пројекта „Право детета да се његов глас чује“. На конференцији је представљена виртуелна апликација за децу, као и штампани материјали који имају за циљ да деци помогну да изразе своје мишљење и да се оно узме у озбир у оквиру система правосуђа, социјалне заштите, образовања и здравствене заштите, а у чијем процесу израде је учествовао и Покрајински омбудсман.

Заменик за права детета Милан Дакић обратио се учесницима скупа у делу програма који се односио на право детета на партиципацију у здравственом систему, изразивши задовољство потенцирањем бављења темом менталног здравља код деце и адолесцената, имајући у виду алармантност овог проблема на светском нивоу, али и стање код нас у које се уверио након извршених посета установама социјалне заштите у којима су смештена деца без родитељског старања, односно деца са физичким и менталним инвалидитетом, о чему ће омбудсман током године сачинити посебан извештај.  

Право детета на партиципацију које, између осталог, укључује право слободног изражавања мишљења којем се мора посветити дужна пажња, слободу изражавања која обухвата и слободу детета да тражи, прима и даје информације и идеје свих врста, те слободу удруживања и слободу мирног окупљања,  једно је од четири основна принципа Конвенције Уједињених нација о правима детета, и од пресудног је значаја за заштиту и унапређење свих права прописаних овим најзначајнијим међународним документом из области права детета. Осим излагања еминентних стручњака, професионалаца који раде са децом и за децу из свих наведених области, посебно ефектан утисак на све учеснике оставила су и сведочења деце која су била толико храбра да пред читавим аудиторијумом говоре о томе кроз шта све пролазе током развода својих родитеља, а тако и о грубим кршењима њиховог права на изражавање мишљења од стране надлежних носиоца јавних овлашћења.

Права детета