Please select your page

За нулту толеранцију према насиљу и насилницима

18. мај - Дан сећања на жене жртве насиљаУ знак сећања на седам жена које су убијене у породичном, односно партнерском насиљу током три мајска дана 2015. године, Влада Републике Србије је 2017. године прогласила 18. мај Даном сећања на жене жртве насиља.

Иако је у различитој форми насиље над женама свакодневно присутно, оно се не пријављује увек. Чињеница да жене познају насилнике и да насиље трпе у свом приватном простору не чини насилнике мање опасним, а насиље мање озбиљним. Покрајински заштитник грађана – омбудсман зато сматра потребним да упозори да се непријављивањем насиље продужава, а шансе жена да насиље преживе смањују.  

Насиље над женама само зато што су жене је посебно бруталан начин кршења људских права и зато у његовом сузбијању, по мишљењу Покрајинског омбудсмана, треба инсистирати на јасној политичкој осуди, енергичној и доследној примени закона, одговорном медијском извештавању, мењању друштвених норми и усвајању нових културних образаца који сужавају простор за употребу насиља. 

Покрајински заштитник грађана – омбудсман поздравља сваки напор који је у друштву учињен у циљу  сузбијања насиља над женама. Ти напори, нажалост, нису били довољни да сачувају животе свих жена суочених са насиљем. Покрајински омбудсман сматра својом обавезом да инсистира на неповредивости права на живот и неприхватљивости насиља. У том погледу он ће се и убудуће енергично залагати за ефикасну заштиту жена које трпе насиље и стриктну примена закона према онима који то насиље врше.